1. 111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2018M10

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 752927 Ändrad senast: 2018-12-12

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2018M10 (286)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (8)


 2. 111u -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2018Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 218860 Ändrad senast: 2018-12-12

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2018Q3 (95)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2018H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117136 Ändrad senast: 2018-12-12

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2018H1 (47)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111w -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65390 Ändrad senast: 2018-12-12

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)