1. 111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2018M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 733852 Ändrad senast: 2018-08-14

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2018M06 (282)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (8)


 2. 111u -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2018Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 214017 Ändrad senast: 2018-08-14

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2018Q2 (94)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2018H1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115472 Ändrad senast: 2018-08-14

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2018H1 (47)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111w -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64923 Ändrad senast: 2018-08-14

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)