1. 111t -- Omsättning inom handeln på månadsnivå (2015=100), 1995M01-2018M04

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 728702 Ändrad senast: 2018-06-13

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2018M04 (280)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (8)


 2. 111u -- Omsättning inom handeln på kvartalsnivå (2015=100), 1995Q1-2018Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 212624 Ändrad senast: 2018-06-13

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2018Q1 (93)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 3. 111v -- Omsättning inom handeln på halvårsnivå (2015=100), 1995H1-2017H2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 113996 Ändrad senast: 2018-06-13

  1. Halvår: 1995H1, 1995H2, 1996H1, 1996H2, ..., 2017H2 (46)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)


 4. 111w -- Omsättning inom handeln på årsnivå (2015=100), 1995-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64927 Ändrad senast: 2018-06-13

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2017 (23)
  2. Näringsgren: G Handel, 45 Handel; reparation av motorfordon och motorcyklar, Partihandel med motorfordon och motorcyklar (45111, 45191, 45311, 45312, 45401), Detaljhandel med motorfordon och motorcyklar (45112, 45192, 45321, 45322, 45402), ..., Specialiserad butikshandel med optiska artiklar (47783) (25)
  3. Variable: Omsättning, Volum, (2)
  4. Uppgifter: Ursprunglig indexserie, Arbetsdagskorrigerad indexserie, Säsongrensad indexserie, Trendserie, ..., Årsförändring av arbetsdagskorrigerad indexserie, % (6)