1. 001 -- Utrikeshandel med varor och tjänster, 1 000 000 euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14197 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. Vara och tjänsteposterna: 1 Varor och tjänster totalt, 1.1 Varuhandeln enligt betalningsbalansen, 1.1 Varuhandeln enligt Tullen, 1.1.2 Fabrikslös produktion, lönebearbetning i utlandet och trepartshandel, ..., 1.2.9 Övriga tjänster (20)
  2. Information: Import, Export, (2)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 2. 002 -- Utrikeshandel med varor och tjänster efter region, 1 000 000 euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24175 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. Produkt: Varor och tjänster totalt, Varor, Tjänster, (3)
  2. Område: Totalt, ..Europa, ..EU28, ......Euroområdet, ..., ..Övriga och okänd (17)
  3. Information: Importen enligt ursprungsländer, Importen enligt avsändningsländer, Export, (3)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  5. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 3. 003 -- Utrikeshandel med tjänster enligt tjänstepost, 1 000 000 euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17555 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Tjänstepost: S Tjänster, SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, SB Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori, SC Transport, ..., SL Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (61)
  2. Information: Import, Export, (2)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 4. 004 -- Utrikeshandel med tjänster enligt område, 1 000 000 euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28125 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Område: Totalt, Europa, Euroområdet, Nederländerna, ..., Okänd och internationella organisationer (exkl. EU) (259)
  2. Information: Import, Export, (2)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 5. 005 -- Utrikeshandel med tjänster enligt tjänstepost och område, 1 000 000 euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15926 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Tjänstepost: S Tjänster, SA Bearbetningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, SB Underhålls- och reparationstjänster, ej hänförliga till någon annan kategori, SC Transport, ..., SL Offentliga varor och tjänster, ej hänförliga till någon annan kategori (13)
  2. Område: Totalt, ..Europa, ..EU28, ......Euroområdet, ..., ..Övriga och okänd (17)
  3. Information: Import, Export, (2)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)