1. 11ii -- Sektorkontona kvartalsvis, 1999Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 828619 Ändrad senast: 2019-06-20

  1. Sektor: S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentlig sektor, ..., S2 Utlandet (8)
  2. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1NMH Nettonationalprodukt till marknadspris, P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, ..., OTE Utgifter totalt (132)
  3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, Trend, (3)
  4. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2019Q1 (81)


 2. 11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, kvartalsvis, 2001Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19057 Ändrad senast: 2019-06-20

  1. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  2. Transaktion: B7N Justerad disponibel inkomst, netto, (1)
  3. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, Värdeförändringar från föregående år, %, Volymindex, 1999 = 100, Förändring av volym från föregående år, % (5)
  4. Kvartal: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2019Q1 (73)


 3. 122a -- Investerings-, spar- och vinstkvot kvartalsvis, 1999Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22616 Ändrad senast: 2019-06-20

  1. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2019Q1 (81)
  2. Sektor: S11 Icke-finansiella företag, S14 Hushåll, (2)
  3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens vinstkvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens investeringskvot, %, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad seriens sparkvot, %, Ursprungliga seriens vinstkvot%, ..., Ursprungliga seriens sparkvot, % (6)