1. 11ii -- Sektorkontona kvartalsvis, 1999Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1214787 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Sektor: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentlig sektor, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (8)
  2. Serietyp: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, Trend, (3)
  3. Uppgifter: P1R Produktion till baspris, P11R Marknadsproduktion, P12R Produktion för egen slutlig användning, P119R Indirekt mätta finansiella tjänster (FISIM), ..., B1NMHT Nettonationalprodukten (130)
  4. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2018Q4 (80)


 2. 11ij -- Viktiga nyckeltal i sektorräkenskaperna, 1999Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18167 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Serietyp: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, (2)
  2. Uppgifter: Icke-finansiella företagens (S11) vinstkvot, Icke-finansiella företagens (S11) investeringskvot, Hushållens (S14) sparkvot, Hushållens (S14) investeringskvot, (4)
  3. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2018Q4 (80)


 3. 11ik -- Hushållens justerade disponibla inkomst, volymutveckling, 2001Q1-2018Q4

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16002 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Uppgifter: Hushållens justerade disponibla inkomst, Värdeförändring från ett år sedan, Volymindikator (1999=100), Volymförändring från ett år sedan, (4)
  2. Kvartal: 2001Q1, 2001Q2, 2001Q3, 2001Q4, ..., 2018Q4 (72)