1. 11n9 -- Finansiella tillgångar och skulder, kvartalsvis, 1995Q1-2019Q3

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23027846 Ändrad senast: 2019-12-20

  1. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter, F11 Monetärt guld, F12 Särskilda dragningsrätter (SDR), ..., F89 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter, exklusive handelskrediter och förskott (43)
  2. Kreditorsektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (33)
  3. Debitorsektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (33)
  4. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2019Q3 (99)
  5. Uppgifter: Balansräkning, miljoner euro, Transaktioner, miljoner euro, (2)


 2. 11qp -- Finansiella tillgångar och skulder, årsvis, 1995-2018

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5296234 Ändrad senast: 2019-09-27

  1. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F1 Monetärt guld och särskilda dragningsrätter, F11 Monetärt guld, F12 Särskilda dragningsrätter (SDR), ..., F89 Övriga obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter, exklusive handelskrediter och förskott (43)
  2. Kreditorsektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (32)
  3. Debitorsektor: S0 Totalt, S1 Totala ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S11, S14, S15 Icke-finansiella företag, hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer, ..., S2 Utlandet (32)
  4. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  5. Uppgifter: Balansräkning, miljoner euro, Transaktioner, miljoner euro, (2)


 3. 11zx -- Icke-finansiella tillgångar, årsvis, 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26289 Ändrad senast: 2019-09-27

  1. Instrument: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt, N111 Bostäder, N112 Övriga byggnader och anläggningar, N113 Maskiner, inventarier och transportmedel, ..., N211 Mark (10)
  2. Kreditorsektor: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S1311 Staten, ..., S15 Hushållens icke-vinstsyftande organisationer (8)
  3. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  4. Uppgifter: Balansräkning, miljoner euro, Transaktioner, miljoner euro, (2)


 4. 129g -- Hushållens nyckeltal, kvartalsvis, 2000Q1-2019Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18093 Ändrad senast: 2019-12-20

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q3 (79)
  2. Kreditorsektor: S14 Hushåll, (1)
  3. Uppgifter: Disponibel inkomst (summan av föregående fyra kvartal), miljoner euro, Lån, miljoner euro, Hushållens andel av bostadsbolagslån, miljoner euro, Skuldsättningsgrad, %, (4)


 5. 004 -- Pensionsrätter inom social försäkring i slutet av 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 5247 Ändrad senast: 2019-03-08

  1. Pensionssystem: Pensionssystem inom social trygghet (lagstadgade arbetspensionssystemet), Privata branscher, Offentliga branscher, Andra anställningsrelaterade pensionssystem (frivilliga tilläggspensionssystem), ..., Förmånsbestämda system och andra ej avgiftsbestämda system (6)
  2. År: 2015, 2016, (2)
  3. Diskonteringssats: 3 % (premissen), 2 %, 4 %, Odefinierad, (4)