1. 001 -- Förädlingsvärde kvartalsvis 1990K1-

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 364713 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Transaktion: B1GPH/0 Förädlingsvärde, totalt, B1GPH/A Jordbruk, skogsbruk och fiske (primärproduktion), B1GPH/01 Jordbruk och jakt, B1GPH/02 Skogsbruk, ..., B1GMH Bruttonationalprodukten (29)
  2. Uppgifter: I löpande priser, I 2010 års priser, Volymförändringar från föregående kvartal, %, Volymförändringar från motsvarande kvartal året innan, %, (4)
  3. Serietyp: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, Trend, Arbetsdagskorrigerad, (4)
  4. Kvartal: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2018Q4 (116)


 2. 002 -- BNP, försörjningsbalans och nationalnkomst 1990K1-

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 654794 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukten, P7 Import av varor och tjänster, P71 Import av varor, P72 Import av tjänster, ..., B9 Nettoutlåning (56)
  2. Uppgifter: I löpande priser, I 2010 års priser, Volymförändringar från föregående kvartal, %, Volymförändringar från motsvarande kvartal året innan, %, (4)
  3. Serietyp: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, Trend, Arbetsdagskorrigerad, (4)
  4. Kvartal: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2018Q4 (116)


 3. 003 -- BNP kvartalsvis 1990K1- (mätning från inkomstsidan)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 253138 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Transaktion: S1/D11 Löner och arvoden, totalt, D11/A Jordbruk, skogsbruk och fiske (primärproduktion), D11/B_E Tillverkning, utvinning av mineral och annan tillverkning, D11/C Fabriksindustri, ..., B1GMH Bruttonationalprodukten (29)
  2. Uppgifter: I löpande priser, I 2010 års priser, Volymförändringar från föregående kvartal, %, Volymförändringar från motsvarande kvartal året innan, %, (4)
  3. Serietyp: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, Trend, Arbetsdagskorrigerad, (4)
  4. Kvartal: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2018Q4 (116)


 4. 004 -- Sysselsättning kvartalsvis 1990K1-

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 130032 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Transaktion: EP Totalfolkmängd (100 personer), EN Sysselsatta, nationell ( 100 personer), ESE Sysselsättning, företagare (100 personer), nationell, EEM Sysselsättning, löntagare (100 personer), nationell, ..., E22/R_U Övriga tjänster (54)
  2. Serietyp: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, Trend, Arbetsdagskorrigerad, (4)
  3. Kvartal: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2018Q4 (116)