1. 11tj -- Sysselsättning och arbetstimmarna kvartalsvis, 1990Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 282847 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Kvartal: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2019Q2 (118)
  2. Transaktion: E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer), E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer), E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer), E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h), ..., ESE Sysselsättning, företagare, nationell (1 000 personer) (10)
  3. Bransch: Totalt, 0, exkl. S13, Branscher totalt, privata sektorer, 0, S13 Branscher totalt, offentliga sektorer, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), ..., R-U Kultur, nöje och fritid; övriga tjänster (90-99) (14)
  4. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie, Ursprunglig serie, Trend serie, Arbetsdagskorrigerad serie, (4)


 2. 11uc -- Inkomster och production per bransch, kvartalsvis, 1990Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1871713 Ändrad senast: 2019-11-04

  1. Kvartal: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2019Q2 (118)
  2. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, B1GPH Bruttoförädlingsvärde till baspris, P51CK Kapitalförslitning, inkomster, D11K Egentlig lön, utgifter, ..., D31R Produktsubventioner, inkomster (11)
  3. Bransch: Totalt, 0, exkl. S13, Branscher totalt, privata sektorer, 0, S13 Branscher totalt, offentliga sektorer, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), ..., R-U Kultur, nöje och fritid; övriga tjänster (90-99) (30)
  4. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro, Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro, Trendserie i löpande priser, miljoner euro, Arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro, ..., Förändring av volym i arbetsdagskorrigerad serie från föregående år, % (14)


 3. 11xa -- Bruttonationalprodukt och -inkomst samt tillgång och efterfrågan, kvartalsvis, 1990Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 550715 Ändrad senast: 2019-11-04

  1. Kvartal: 1990Q1, 1990Q2, 1990Q3, 1990Q4, ..., 2019Q2 (118)
  2. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, P51CK Kapitalförslitning, inkomster, D1K Ersättningar till anställda, utgifter, P7R Import av varor och tjänster, inkomster, ..., USEX Inhemsk total efterfrågan (56)
  3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro, Ursprunglig serie i löpande priser, miljoner euro, Trendserie i löpande priser, miljoner euro, Arbetsdagskorrigerad serie i löpande priser, miljoner euro, ..., Förändring av volym i arbetsdagskorrigerad serie från föregående år, % (14)