1. 114s -- Betalninsgbalans, månadsvis, 2006M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28476 Ändrad senast: 2021-01-12

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2020M11 (179)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, KA Kapitalbalans, FA Finansiell balans, EO Felaktiga och oidentifierade poster, (4)
  3. Uppgifter: Netto, miljoner euro, (1)


 2. 12gf -- Bytesbalans och kapitalbalans, månadsvis, 2006M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117045 Ändrad senast: 2021-01-12

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2020M11 (179)
  2. Betalningsbalanspost: CA Bytesbalans, GS Varor och tjänster, G Varor, S Tjänster, ..., KA Kapitalbalans (10)
  3. Uppgifter: Inkomster, miljoner euro, Utgifter, miljoner euro, Inkomster minus utgifter (netto), miljoner euro, Inkomster, 12 månaders glidande summa, miljoner euro, ..., Inkomster minus utgifter (netto), 12 månaders glidande summa, miljoner euro (6)


 3. 12gi -- Finansiell balans, månadsvis, 2006M01-2020M11

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 148074 Ändrad senast: 2021-01-12

  1. Funktionell kategori: SSS Totalt, D Direktinvesteringar, P Portföljinvesteringar, O Övriga investeringar, ..., R Valutareserv (6)
  2. Instrument: F0 Finansiella tillgångar totalt, F229, F29, F3, F4, F61, F62, F64, F66, F8 Skuldinstrument (FDI), F3 Skuldebrev, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F5 Aktier och andelar i placeringsfonder (6)
  3. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2020M11 (179)
  4. Uppgifter: Transaktioner, tillgångar, miljoner euro, Transaktioner, skulder, miljoner euro, Transaktioner, tillgångar minus skulder (netto), miljoner euro, (3)