1. 001 -- Betalningsbalans, månadsvärden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17144 Ändrad senast: 2020-01-13

  1. Data: 1. Bytesbalans, 1.1 Varor, 1.2 Tjänster, 1.3 Primära inkomster, ..., 4. Restpost (13)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)


 2. 002 -- Bytesbalans kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12522 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. Kontotransaktion: Netto, Inkomster, Utgifter, (3)
  2. Uppgifter: 1. Bytesbalans, 1.1 Varor, 1.2 Tjänster, 1.3 Primära inkomster, ..., 1.4 Sekundära inkomster (8)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 3. 003 -- Bytesbalans, månadsvärden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17703 Ändrad senast: 2020-01-13

  1. Kontotransaktion: Netto, Inkomster, Utgifter, (3)
  2. Data: 1. Bytesbalans, 1.1 Varor, 1.2 Tjänster, 1.3 Primära inkomster, 1.4 Sekundära inkomster (5)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  4. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)


 4. 004 -- Utländska tillgångar och skulder efter sektor kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17411 Ändrad senast: 2019-12-18

  1. Uppgifter: Tillgånger, Skulder, Netto, (3)
  2. Sektor indelning: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 5. 005 -- Finansiell balans, månadsvärden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34620 Ändrad senast: 2020-01-13

  1. Kontotransaktion: Tillgångar, Skulder, Netto, (3)
  2. Data: Totalt, 1 Direktinvesteringar, 1.1 Eget kapital, 1.2 Övrigt kapital, ..., 5. Valutareserv (11)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  4. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)


 6. 006 -- Utlandsställning efter sektor kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19630 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. Uppgifter: Tillgånger, Skulder, Netto, (3)
  2. Sektorindelning: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 7. 007 -- Utlandsställning efter investeringstyp

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30209 Ändrad senast: 2019-12-18

  1. Flöde/Stock: Stock, Flöde, (2)
  2. Kontotransaktion: Tillgångar, Skulder, Netto, (3)
  3. Uppgifter: 1. Totalt, 1.1 Direkta investeringar, 1.1.1 Eget kapital, 1.1.2 Skuldinstrument, ..., 1.5 Valutareserv (12)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  5. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 8. 008 -- Bytesbalans

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9714 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. Kontotransaktion: Netto, Inkomster, Utgifter, (3)
  2. Tiedot: 1. Bytesbalans, 1.1 Varor, 1.2 Tjänster, 1.2.1 Tillverkningstjänster för fysiska insatsvaror som ägs av andra, ..., 1.4 Sekundära inkomster (16)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)


 9. 009 -- Bruttoutlandsskuld kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30822 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. Sektorindelning: S1 Totala ekonomin, S121 Centralbanken, S122+S123 Monetära finansintitut, S13 Offentlig sektor, Övriga sektorer (5)
  2. Uppgifter: 1.1 Kortfristig, 1.1.1 Penningmarknadsinstrument, 1.1.2 Lån, 1.1.3 Sedlar, mynt och inlåning, ..., 3. Bruttoutlandsskuld (17)
  3. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2019 (14)
  4. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, (4)


 10. 010 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, ställning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 45138 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. ref_sector: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  2. Kontotransaktion: Tillgångar, Skulder, Netto, (3)
  3. Tiedot: 1. Finansiell balans, 1.1 Direktinvesteringar, 1.1.1 Eget kapital, 1.1.2 Övrigt kapital, ..., 1.5 Valutareserv (16)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)


 11. 011 -- Utländska tillgångar ock skulder efter investeringstyp och sektor, flöden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42610 Ändrad senast: 2019-12-19

  1. ref_sector: S1 Hela ekonomin, S11 Icke-finansiella företag, S121 Centralbanken, S122 Övriga monetära finansinstitut, ..., S14+S15 Hushåll och hushållens icke-vinstsyftande organisationer (12)
  2. Kontotransaktion: Tillgångar, Skulder, Netto, (3)
  3. Tiedot: 1. Finansiell balans, 1.1 Direktinvesteringar, 1.1.1 Eget kapital, 1.1.2 Övrigt kapital, ..., 1.5 Valutareserv (16)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)


 12. 012 -- Bytesbalans med länderfördelning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26434 Ändrad senast: 2019-12-13

  1. Kontotransaktion: Inkomster, Utgifter, (2)
  2. Land: Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, ..., Världen (36)
  3. Tiedot: 1. Bytesbalans, 1.1 Varor ( fr.o.m.2013), 1.2 Tjänster, 1.3 Primära inkomster, 1.4 Sekundära inkomster (5)
  4. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)