1. 11tf -- Konjunkturindikator för produktionen, 1995M01-2020M05

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 107080 Ändrad senast: 2020-07-15

    1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2020M05 (305)
    2. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), B-F Förädling (05-43), G-T Tjänster (45-98), (4)
    3. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad index serie, 2010=100, Ursprunglig indexserie, 2010=100, Trendindexserie, 2010=100, Arbetsdagskorrigerad indexserie, 2010=100, ..., Förändring av volym i arbetsdagsrensad serie från föregående år, % (8)