1. 001 -- Konjunkturindikator för produktionen 1996M01-

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 96116 Ändrad senast: 2019-02-14

    1. Transaktion: 0 Näringsgrenarna totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B_F Förädling, G_T Tjänster, (4)
    2. Information: Index, 2010=100, Volymförändringar från föregående månad, %, Volymförändringar från motsvarande månad året innan, %, (3)
    3. Serietyp: Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, Ursprunglig, Trend, Arbetsdagskorrigerad, (4)
    4. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2018M12 (288)