1. 12bc -- Bruttonationalprodukt per invånare och region, årsvis, 2000-2018*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 107770 Ändrad senast: 2020-01-16

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, MK01 Nyland, ..., SK213 Ålands skärgård (97)
  2. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018* (19)
  3. Uppgifter: I löpande priser, euro, Index, hela Finland=100, Index, PPS, EU15=100, Index, PPS, EU28=100, ..., Medelfolkmängd (personer) (6)


 2. 12bd -- Inkomster och produktion per region, årsvis, 2000-2018*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19725644 Ändrad senast: 2020-01-16

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, MK01 Nyland, ..., Utomregionalt territorium (98)
  2. Transaktion: B1GMH Bruttonationalprodukt till marknadspris, P1R Produktion till baspris, inkomster, P2K Insatsförbrukning, utgifter, P119K Indirekt mätta finansiella förmedlingstjänster (FISIM), utgifter, ..., D31K Produktsubventioner, utgifter (9)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02, 03 Skogsbruk; Fiske, ..., T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) (38)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentlig sektor, (3)
  5. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018* (19)
  6. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, (2)


 3. 12be -- Investeringar och fast kapital per region, årsvis, 2000-2017

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12073411 Ändrad senast: 2020-01-16

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, MK01 Nyland, ..., Utomregionalt territorium (98)
  2. Transaktion: P51K Fast bruttoinvestering, utgifter, (1)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02, 03 Skogsbruk; Fiske, ..., T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) (38)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentlig sektor, (3)
  5. Instrument: N0 Icke-finansiella tillgångar totalt, N111 Bostäder, N112 Övriga byggnader och anläggningar, N113 Maskiner, inventarier och transportmedel, N114-N117 Övrig bruttobildning av fast kapital (5)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  7. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, I föregående års priser, miljoner euro, (2)


 4. 12bf -- Hushållens inkomster och utgifter per region, årsvis, 2000-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 191970 Ändrad senast: 2020-01-16

  1. Sektor: S14 Hushåll, (1)
  2. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, MK01 Nyland, ..., SK213 Ålands skärgård (97)
  3. Transaktion: B2N Driftsöverskott, netto, B3N Sammansatt förvärvsinkomst, netto, D11R Erhållen egentlig lön, utgifter, D12R Arbetsgivares sociala avgifter, inkomster, ..., B6N Disponibel inkomst, netto (13)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  5. Uppgifter: I löpande priser, miljoner euro, (1)


 5. 12bg -- Sysselsättning och arbetstimmarna per region, årsvis, 2000-2018*

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8001728 Ändrad senast: 2020-01-16

  1. Region: HELA LANDET, MA1 FASTLANDSFINLAND, SA1 Helsingfors - Nyland, MK01 Nyland, ..., Utomregionalt territorium (98)
  2. Transaktion: E1 Sysselsättning, inhemsk, (1 000 personer), E11 Sysselsättning, företagare, inhemsk (1 000 personer), E12 Anställda, inhemsk (1 000 personer), E2 Utförda arbetstimmar, inhemsk (1 000 000 h), ..., E22 Utförda arbetstimmar, löntagare, inhemsk (1 000 000 h) (6)
  3. Bransch: Totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske (01-03), 01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, 02, 03 Skogsbruk; Fiske, ..., T Förvärvsarbete i hushåll; hushållens produktion av diverse varor och tjänster för eget bruk (97-98) (38)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentlig sektor, (3)
  5. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018* (19)
  6. Uppgifter: Ursprunglig serie, (1)