1. 001 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2017*, preliminär

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14351 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris, E1_1H Sysselsättning, personer, KVAKI Medelfolkmängd, personer, (3)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Utomregionalt territorium (7)
  3. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 2. 002 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2017*, 3 näringsgrenar, preliminär

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29355 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris, E1_1H Sysselsättning, personer, (2)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Utomregionalt territorium (7)
  3. Bransch: 0 Näringsgrenarna totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B_F Förädling, G_T Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  5. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 3. 003 -- Produktion och sysselsättning efter landskap 2000-2017*, preliminär

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31803 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris, E1_1H Sysselsättning, personer, KVAKI Medelfolkmängd, personer, (3)
  2. Region: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utomregionalt territorium (21)
  3. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 4. 004 -- Produktion och sysselsättning efter landskap 2000-2017*, 3 näringsgrenar, preliminär

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79072 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris, E1_1H Sysselsättning, personer, (2)
  2. Region: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utomregionalt territorium (21)
  3. Bransch: 0 Näringsgrenarna totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B_F Förädling, G_T Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  5. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)


 5. 005 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52516 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: P1R Produktion till baspris, P2K Insatsförbrukning, P119K Indirekt mätta finansiella tjänster (FISIM), P22K Övrig insatsförbrukning, ..., KVAKI Medelfolkmängd, personer (17)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Utomregionalt territorium (7)
  3. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 6. 006 -- Produktion och sysselsättning efter storområde 2000-2016*, 30 näringsgrenar

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1950235 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: P1R Produktion till baspris, P2K Insatsförbrukning, B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris, D1K Utbetalda löner och kollektiva avgifter, ..., P51TOT Fast bruttoinvestering (11)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Utomregionalt territorium (7)
  3. Bransch: 0 Näringsgrenarna totalt, 01 Jordbruk och jakt, 02_03 Skogsbruk: Fiske, 05_09 Utvinning av mineral, ..., 97_98 Förvärvsarbete i hushåll (31)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentlig sektor, (3)
  5. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 7. 007 -- Produktion och sysselsättning efter landskap 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 146779 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: P1R Produktion till baspris, P2K Insatsförbrukning, P119K Indirekt mätta finansiella tjänster (FISIM), P22K Övrig insatsförbrukning, ..., KVAKI Medelfolkmängd, personer (17)
  2. Region: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utomregionalt territorium (21)
  3. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 8. 008 -- Produktion och sysselsättning efter landskap 2000-2016*, 30 näringsgrenar

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6210592 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: P1R Produktion till baspris, P2K Insatsförbrukning, B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris, D1K Utbetalda löner och kollektiva avgifter, ..., P51TOT Fast bruttoinvestering (11)
  2. Region: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utomregionalt territorium (21)
  3. Bransch: 0 Näringsgrenarna totalt, 01 Jordbruk och jakt, 02_03 Skogsbruk: Fiske, 05_09 Utvinning av mineral, ..., 97_98 Förvärvsarbete i hushåll (31)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentlig sektor, (3)
  5. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 9. 009 -- Produktion och sysselsättning efter ekonomisk region 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 465891 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: P1R Produktion till baspris, P2K Insatsförbrukning, P119K Indirekt mätta finansiella tjänster (FISIM), P22K Övrig insatsförbrukning, ..., KVAKI Medelfolkmängd, personer (17)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors, Raseborg, Borgå, ..., Utomregionalt territorium (72)
  3. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  4. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 10. 010 -- Produktion och sysselsättning efter ekonomisk region 2000-2016*, 19 näringsgrenar

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13766691 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: P1R Produktion till baspris, P2K Insatsförbrukning, B1GPHT Förädlingsvärde, brutto till baspris, D1K Utbetalda löner och kollektiva avgifter, ..., P51TOT Fast bruttoinvestering (11)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors, Raseborg, Borgå, ..., Utomregionalt territorium (72)
  3. Bransch: 0 Näringsgrenarna totalt, 01 Jordbruk och jakt, 02_03 Skogsbruk: Fiske, 10_12 Livsmedelsindustri osv., ..., 97_98 Förvärvsarbete i hushåll (20)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentlig sektor, (3)
  5. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 11. 011 -- Bruttonationalprodukten per capita efter storområde 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11971 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Region: HELA LANDET, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Utomregionalt territorium (7)
  2. Uppgifter: BNP per capita, EUR, BNP per capita, index, PPS, EU15=100, BNP per capita, index, PPS, EU28=100, BNP per capita, index, hela Finland=100, BNP per capita, EUR, till referensårets 2000 priser (5)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 12. 012 -- Bruttonationalprodukten per capita efter landskap 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26252 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Region: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utomregionalt territorium (21)
  2. Uppgifter: BNP per capita, EUR, BNP per capita, index, PPS, EU15=100, BNP per capita, index, PPS, EU28=100, BNP per capita, index, hela Finland=100, BNP per capita, EUR, till referensårets 2000 priser (5)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 13. 013 -- Bruttonationalprodukten per capita efter ekonomisk region 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 78322 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Region: HELA LANDET, Helsingfors, Raseborg, Borgå, ..., Utomregionalt territorium (72)
  2. Uppgifter: BNP per capita, EUR, BNP per capita, index, PPS, EU15=100, BNP per capita, index, PPS, EU28=100, BNP per capita, index, hela Finland=100, BNP per capita, EUR, till referensårets 2000 priser (5)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 14. 014 -- Fast bruttoinvestering efter landskap 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 394462 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: P51TOT Bruttobildning av fast kapital, N111 Bostäder, N112 Övriga byggnader och anläggningar, N113 Maskiner, inventarier och transportmedel, N114-N1179 Övrig bruttobildning av fast kapital (5)
  2. Region: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Utomregionalt territorium (21)
  3. Bransch: 0 Näringsgrenarna totalt, A Jordbruk, skogsbruk och fiske, B_F Förädling, G_T Tjänster, (4)
  4. Sektor: S1 Totala ekonomin, S1Y Privat sektor, S13 Offentlig sektor, (3)
  5. Uppgifter: I löpande priser, Värde i föregående års priser, (2)
  6. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 15. 015 -- Hushållens transaktioner efter storområde 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22704 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: B2NT Driftsöverskott, netto, B3NT Sammansatt förvärvsinkomst, netto, D11R_2 Löner och arvoden (inkl. anställningsoptioner), D12R Arbetsgivares socialskyddsavgifter, ..., KVAKI Medelfolkmängd, personer (14)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors - Nyland, Södra Finland, Västra Finland, ..., Åland (6)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 16. 016 -- Hushållens transaktioner efter landskap 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59435 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: B2NT Driftsöverskott, netto, B3NT Sammansatt förvärvsinkomst, netto, D11R_2 Löner och arvoden (inkl. anställningsoptioner), D12R Arbetsgivares socialskyddsavgifter, ..., KVAKI Medelfolkmängd, personer (14)
  2. Region: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)


 17. 017 -- Hushållens transaktioner efter ekonomisk region 2000-2016*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 183520 Ändrad senast: 2018-12-05

  1. Transaktion: B2NT Driftsöverskott, netto, B3NT Sammansatt förvärvsinkomst, netto, D11R_2 Löner och arvoden (inkl. anställningsoptioner), D12R Arbetsgivares socialskyddsavgifter, ..., KVAKI Medelfolkmängd, personer (14)
  2. Region: HELA LANDET, Helsingfors, Raseborg, Borgå, ..., Ålands skärgård (71)
  3. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2016 (17)