1. 001 -- Skatter och avgifter av skattenatur, summor 1975-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42503 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Skattetyp: -0 Samtliga skatter och avgifter, totalt, -1000 Inkomstskatter, -2000 Obligatoriska socialskyddsavgifter, -3000 Skatter på lönesumma och arbetskraft, ..., -6000 Övriga skatter (7)
  2. Sektor: S13 Offentlig sektor, S13+S212 Offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, ..., S212 Europeiska unionens institutioner (8)
  3. Uppgifter: BNP-förhållande, %, Andel av sektorns totalskatter, %, I löpande priser, (3)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)


 2. 002 -- Skatter och avgifter av skattenatur, skatteslagen 1975-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 365777 Ändrad senast: 2019-03-15

  1. Skatt: -1000 Lotteriskatt (lotterivinst), -1000 Källskatt på ränteinkomster, -1000 Hushållens inkomstskatt, -1000 Sjömansskatt, ..., -6000 Dröjsmålspåföljder för skatter, SF:s andel (94)
  2. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, ..., S212 Europeiska unionens institutioner (7)
  3. Uppgifter: BNP-förhållande, %, Andel av sektorns totalskatter, %, I löpande priser, (3)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2018 (44)