1. 001 -- Kommunekonomi kvartalsvis, kommuner och samkommuner

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48148 Ändrad senast: 2020-02-05

    1. Region: Fasta Finlands kommuner totalt, Fasta Finlands samkommuner totalt, (2)
    2. Rad: RESULTATRÄKNING, Försäljningsintäkter, Försäljningsintäkter av staten, Försäljningsintäkter av kommuner och samkommuner, ..., Kortfristiga resultatregleringar (passiva) (111)
    3. År och kvartal: 2016Q1, 2016Q2, 2016Q3, 2016Q4, ..., 2019Q4 (16)