004 -- Kommunernas nyckeltal
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Region Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök

Nyckeltal Markera minst ett värde

Totalt 32 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-20
Kontakt
Statistikcentralen
Statistikens hemsida
Tilläggsuppgifter
Enhet
Nyckeltal eller 1 000 euro
Skapad datum
2019-09-20
Källa
Statistikcentralen
Matris
kta_004_201800
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivning
Begrepp och definitioner
Nyckeltal
Årsbidrag % av avskrivningarna
Årsbidrag % av avskrivningarna = Årsbidrag x 100 / Avskrivningar och nedskrivningar
Egenanskaffningsutgift för investeringar
Egenanskaffningsutgift för investeringar = Investeringsutgifter - Finansieringsandelar för investeringsutgifter
Internt tillförda medel, %
Internt tillförda medel, % = Årsbidrag x 100 / Egenanskaffningsutgift för investeringar
Soliditet, %
Soliditet % = (Eget kapital + Avskrivningsdifferenser och reserver) / (Aktiva/passiva totalt - Erhållna förskott) x 100
Ackumulerat under-/överskott, 1 000 euro
Ackumulerat under-/överskott = Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder + Räkenskapsperiodens över-/underskott
Ackumulerat under-/överskott, euro / invånare
Ackumulerat under-/överskott = Över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder + Räkenskapsperiodens över-/underskott
Relativ skuldsättning, %
Relativ skuldsättning = (Främmande kapital - Erhållna förskott) / (Verksamhetens intäkter + Skatteinkomster + Statsandelar) x 100
Lånestock, 1 000 euro
Lånestock = Främmande kapital - Erhållna förskott - Skulder till leverantörer - Resultatregleringar (passiva) - Anslutningsavgifter och övriga skulder
Lånestock, euro / invånare
Lånestock = Främmande kapital - Erhållna förskott - Skulder till leverantörer - Resultatregleringar (passiva) - Anslutningsavgifter och övriga skulder
Lånefordringar, 1 000 euro
Lånefordringar = Masskuldebrevsfordringar + Övriga lånefordringar (i bestående aktiva)
Koncernens årsbidrag % av avskrivningarna
Koncernens årsbidrag % av avskrivningarna = 100 x Koncernens årsbidrag / (Koncernens avskrivningar enligt plan + Koncernens nedskrivningar)
Koncernens egenanskaffningsutgift för investeringar
Koncernens egenanskaffningsutgift för investeringar = Koncerns investeringsutgifter - Koncernens finansieringsandelar för investeringsutgifter
Koncernens internt tillförda medel, %
Koncernens internt tillförda medel, % = Koncernens årsbidrag x 100 / Koncernens egenanskaffningsutgift för investeringar
Koncernens ackumulerat under-/överskott, 1 000 euro
Koncernens ackumulerat under-/överskott = Koncernens över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder + Koncernens räkenskapsperiodens över-/underskott
Koncernens ackumulerat under-/överskott, euro / invånare
Koncernens ackumulerat under-/överskott = Koncernens över-/underskott från tidigare räkenskapsperioder + Koncernens räkenskapsperiodens över-/underskott
Koncernens lånestock, 1 000 euro
Koncernens lånestock = Koncernens räntebelagt främmande kapital
Koncernens lånestock, euro / invånare
Koncernens lånestock = Koncernens räntebelagt främmande kapital
Koncernens lånefordringar, 1 000 euro
Koncernens lånefordringar = Koncernens masskuldebrevsfordringar + Koncernens övriga lånefordringar (i bestående aktiva)
Social- och hälsovårdens driftskostnader, 1 000 euro
Driftskostnader = Verksamhetskostnader totalt + Avskrivningar och nedskrivningar + Överföringskostnader
Social- och hälsovårdens driftsintäkter, 1 000 euro
Driftsintäkter = Verksamhetsintäkter totalt + Överföringsintäkter + Tillverkning för eget bruk + Förändring av produktlager
Social- och hälsovårdens nettodriftskostnader, 1 000 euro
Nettodriftskostnader = Driftskostnader - Driftsintäkter
Social- och hälsovårdens nettodriftskostnader, euro / invånare
Nettodriftskostnader = Driftskostnader - Driftsintäkter
Undervisnings- och kulturverksamhetens driftskostnader, 1 000 euro
Driftskostnader = Verksamhetskostnader totalt + Avskrivningar och nedskrivningar + Överföringskostnader
Undervisnings- och kulturverksamhetens driftsintäkter, 1 000 euro
Driftsintäkter = Verksamhetsintäkter totalt + Överföringsintäkter + Tillverkning för eget bruk + Förändring av produktlager
Undervisnings- och kulturverksamhetens nettodriftskostnader, 1 000 euro
Nettodriftskostnader = Driftskostnader - Driftsintäkter
Undervisnings- och kulturverksamhetens nettodriftskostnader, euro / invånare
Nettodriftskostnader = Driftskostnader - Driftsintäkter