1. 001 -- Kommunernas preliminära bokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 139994 Ändrad senast: 2019-05-31

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (202)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 2. 002 -- Kommunernas preliminära koncernbokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79517 Ändrad senast: 2019-05-31

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust) +/-, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (106)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 3. 003 -- Kommunernas driftsekonomi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 520804 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Kostnads-/intäktsslag: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgift: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2015, 2016, 2017, (3)


 4. 004 -- Kommunernas nyckeltal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37644 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Nyckeltal: Verksamhetsbidrag, euro / invånare, Årsbidrag, euro / invånare, Skatteinkomster, euro / invånare, Statsandelar, euro / invånare, ..., Undervisnings- och kulturverksamhetens nettodriftskostnader, euro / invånare (32)
  3. År: 2015, 2016, 2017, (3)


 5. 005 -- Samkommunernas preliminära bokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50473 Ändrad senast: 2019-05-31

  1. Region: Samkommuner totalt, Fasta Finlands sammkommuner totalt, (2)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (197)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 6. 006 -- Samkommunernas driftsekonomi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 66736 Ändrad senast: 2018-09-21

  1. Region: Samkommuner totalt, Fasta Finlands sammkommuner totalt, (2)
  2. Kostnads-/intäktsslag: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgift: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2015, 2016, 2017, (3)