1. 001 -- Kommunernas bokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 139882 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (202)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 2. 002 -- Kommunernas koncernbokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 79403 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust) +/-, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (106)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 3. 003 -- Kommunernas driftsekonomi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 686773 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Kostnads-/intäktsslag: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgift: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 4. 004 -- Kommunernas nyckeltal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41262 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Nyckeltal: Verksamhetsbidrag, euro / invånare, Årsbidrag, euro / invånare, Skatteinkomster, euro / invånare, Statsandelar, euro / invånare, ..., Undervisnings- och kulturverksamhetens nettodriftskostnader, euro / invånare (32)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 5. 005 -- Samkommunernas bokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50364 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Region: Samkommuner totalt, Fasta Finlands sammkommuner totalt, (2)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (197)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 6. 006 -- Samkommunernas driftsekonomi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 83911 Ändrad senast: 2019-09-20

  1. Region: Samkommuner totalt, Fasta Finlands sammkommuner totalt, (2)
  2. Kostnads-/intäktsslag: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgift: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)