1. 001 -- Kommunernas preliminära bokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 117467 Ändrad senast: 2018-06-05

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (202)
  3. År: 2015, 2016, 2017, (3)


 2. 002 -- Kommunernas preliminära koncernbokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 65641 Ändrad senast: 2018-06-05

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter, Verksamhetens kostnader, Andel av intressesammanslutningarnas vinst (förlust), ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (106)
  3. År: 2015, 2016, 2017, (3)


 3. 003 -- Kommunernas driftsekonomi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 354688 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Kostnads-/intäktsslag: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgift: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2015, 2016, (2)


 4. 004 -- Kommunernas nyckeltal

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33898 Ändrad senast: 2017-10-27

  1. Region: Hela landet, Fasta Finland, Nyland, Egentliga Finland, ..., Åland (21)
  2. Nyckeltal: Verksamhetsbidrag, euro / invånare, Årsbidrag, euro / invånare, Skatteinkomster, euro / invånare, Statsandelar, euro / invånare, ..., Undervisnings- och kulturverksamhetens nettodriftskostnader, euro / invånare (32)
  3. År: 2015, 2016, (2)


 5. 005 -- Samkommunernas preliminära bokslutsuppgifter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43914 Ändrad senast: 2018-06-05

  1. Region: Samkommuner totalt, (1)
  2. Bokslutspost: RESULTATRÄKNING, Verksamhetens intäkter totalt, Försäljningsintäkter, Avgiftsintäkter, ..., Borgensförbindelser till förmån för övriga: Återstående kapital (197)
  3. År: 2015, 2016, 2017, (3)


 6. 006 -- Samkommunernas driftsekonomi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33232 Ändrad senast: 2017-11-03

  1. Region: Samkommuner totalt, (1)
  2. Kostnads-/intäktsslag: KOSTNADSSLAG, Löner och arvoden, Pensionskostnader, Övriga lönebikostnader, ..., Överföringsintäkter (42)
  3. Uppgift: Allmän förvaltning, Anstalts- och familjevård inom barnskyddet, Öppenvårdstjänster inom barnskyddet, Övriga öppenvårdstjänster för barn och familjer, ..., Driftsekonomi totalt (54)
  4. År: 2016, 2015, (2)