1. 001 -- Offentliga sektorns finansräkenskaper

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 90435 Ändrad senast: 2017-09-29

  1. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13141 Arbetspensionsanstalter, S13149 Övriga socialskyddsfonder (5)
  2. Kvartal: 1998Q1, 1998Q2, 1998Q3, 1998Q4, ..., 2017Q2 (78)
  3. Instrument: AF0 Finansobjekt totalt, AF2 Sedlar, mynt och inlåning, AF31 Penningmarknadsinstrument, AF32 Masskuldebrevslån, ..., AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter (13)
  4. Balansräkning/Transaktioner: Balansräkning, Transaktioner, (2)
  5. Tillgångar/Skulder: Tillgångar, Skulder, (2)