1. 001 -- Offentliga sektorns finansräkenskaper

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 97234 Ändrad senast: 2019-03-28

  1. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13141 Arbetspensionsanstalter, S13149 Övriga socialskyddsfonder (5)
  2. Kvartal: 1998Q1, 1998Q2, 1998Q3, 1998Q4, ..., 2018Q4 (84)
  3. Instrument: AF0 Finansobjekt totalt, AF2 Sedlar, mynt och inlåning, AF31 Penningmarknadsinstrument, AF32 Masskuldebrevslån, ..., AF8 Obetalda/förutbetalda inkomster och utgifter (13)
  4. Balansräkning/Transaktioner: Balansräkning, Transaktioner, (2)
  5. Tillgångar/Skulder: Tillgångar, Skulder, (2)