1. 001 -- Offentliga sektorns skuld kvartalsvis

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19369 Ändrad senast: 2018-06-28

  1. Debitor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
  2. Instrument: AF2-AF4 Finansobjekt totalt, AF22 Överförbar inlåning, AF29 Övrig inlåning, AF31 Penningmarknadsinstrument, ..., AF42 Långfristiga lån (7)
  3. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2018Q1 (73)


 2. 002 -- Statsgarantier efter kvartal fr.o.m. år 2005, mn euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21284 Ändrad senast: 2018-06-28

  1. Tiedot: Nya garantier som ställts under kvartalet, Garantier som gått ut under kvartalet, Garantistocken i slutet av kvartalet, Ersättningar som betalats under kvartalet, ..., Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet (6)
  2. Sektor: S0 Sektorerna totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentlig sektor, ..., S2 Utlandet (7)
  3. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2018Q1 (53)