1. 002 -- Statsgarantier efter kvartal fr.o.m. år 2005, mn euro

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22858 Ändrad senast: 2019-09-27

  1. Tiedot: Nya garantier som ställts under kvartalet, Garantier som gått ut under kvartalet, Garantistocken i slutet av kvartalet, Ersättningar som betalats under kvartalet, ..., Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet (6)
  2. Sektor: S0 Sektorerna totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentlig sektor, ..., S2 Utlandet (7)
  3. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2019Q2 (58)


 2. 11yv -- Offentliga sektorns EDP-skuld, kvartalsvis, 2000Q1-2019Q2

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22403 Ändrad senast: 2019-10-21

  1. Debitorsektor: S13_C Offentlig sektor, konsoliderad, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
  2. Instrument: F2-F4 Sedlar, mynt, inlåning, skuldebrev och lån, F22 Överförbar inlåning, F29 Övrig inlåning, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F42 Långfristiga lån (7)
  3. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q2 (78)
  4. Uppgifter: EDP-skuld, miljoner euro, (1)