1. 11yv -- Offentliga sektorns EDP-skuld, kvartalsvis, 2000Q1-2019Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 22381 Ändrad senast: 2019-12-23

  1. Debitorsektor: S13_C Offentlig sektor, konsoliderad, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
  2. Instrument: F2-F4 Sedlar, mynt, inlåning, skuldebrev och lån, F22 Överförbar inlåning, F29 Övrig inlåning, F31 Kortfristiga skuldebrev, ..., F42 Långfristiga lån (7)
  3. Uppgifter: EDP-skuld, miljoner euro, (1)
  4. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q3 (79)


 2. 123v -- Statsgarantier, kvartalsvis, 2005Q1-2019Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28069 Ändrad senast: 2019-12-20

  1. Kvartal: 2005Q1, 2005Q2, 2005Q3, 2005Q4, ..., 2019Q3 (59)
  2. Sektor: S0 Totalt, S11 Icke-finansiella företag, S12 Finansiella företag och försäkringsföretag, S13 Offentlig sektor, ..., S2 Utlandet (7)
  3. Uppgifter: Nya garantier som ställts under kvartalet, miljoner euro, Garantier som gått ut under kvartalet, miljoner euro, Garantistocken i slutet av kvartalet, miljoner euro, Ersättningar som betalats under kvartalet, miljoner euro, ..., Garantiavgiftsintäkter som erhållits under kvartalet, miljoner euro (6)