1. 11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, kvartalsvis, 1999Q1-2019Q2

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 412185 Ändrad senast: 2019-10-22

    1. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2019Q2 (82)
    2. Transaktion: P1R Produktion till baspris, inkomster, P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P131R Försäljningar av icke-marknadsprodukter, inkomster, ..., OTES Utgifter, total, konsoliderade (68)
    3. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13141 Arbetspensionsanstalter, S13149 Övriga socialskyddsfonder (5)
    4. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro, Ursprunglig, miljoner euro, Trend, miljoner euro, (3)