1. 11in -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, 1999Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 196806 Ändrad senast: 2019-06-20

  1. Sektor: Offentlig sektor, Staten, Lokalförvaltning, Arbetspensionsanstalter, Övrig socialföräkring (5)
  2. Transaktion: P11R Marknadsproduktion, P12R Produktion för egen slutlig användning, P131R Försäljning av icke-marknadsprodukter, P2K Insatsförbrukning, ..., OTEK Totalutgifter (37)
  3. Uppgifter: Trend, milj. eur, Säsongrensad och arbetsdagskorrigerad, milj. eur, Ursprunglig, mil. eur, (3)
  4. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2019Q1 (81)


 2. 11zf -- Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis, 1999Q1-2019Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 274059 Ändrad senast: 2019-06-20

  1. Kvartal: 1999Q1, 1999Q2, 1999Q3, 1999Q4, ..., 2019Q1 (81)
  2. Transaktion: P11R Marknadsproduktion, inkomster, P12R Produktion för egen slutlig användning, inkomster, P131R Försäljningar av icke-marknadsprodukter, P2K Insatsförbrukning, utgifter, ..., OTES Utgifter, total, konsoliderade (46)
  3. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S13141 Arbetspensionsanstalter, S13149 Övriga socialskyddsfonder (5)
  4. Uppgifter: Säsongrensad och arbetsdagskorrig, miljoner euro, Ursprunglig, miljoner euro, Trend, miljoner euro, (3)