1. 001 -- Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål 1990-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3759563 Ändrad senast: 2019-01-31

  1. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, ..., S13149 Övriga socialskyddsfonder (6)
  2. Ändamål: G0 Ändamål, totalt, G01 Allmän offentlig förvaltning, G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikeförvaltning, G0102 Internationellt ekonomiskt bistånd, ..., G1009 Övrigt, social trygghet (80)
  3. Transaktion: D1K Utbetalda ersättningar till anställda, D11K Egentlig lön, D12K Arbetsgivares sociala avgifter, P2K Insatsförbrukning, ..., TOTEXPS Totalutgifter, konsoliderade (23)
  4. Uppgift: I löpande priser, BNP-förhållande, %, Per capita, EUR, (3)
  5. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017 (28)