1. 001 -- Offentliga sektorns underskott och skuld 1975-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11085 Ändrad senast: 2018-09-28

  1. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
  2. Underskott/Skuld: Underskott (-) / överskott (+), Skuld, (2)
  3. Värde: Miljon euro, BNP-förhållande, %, (2)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)


 2. 002 -- Offentliga sektorns skuld, konsoliderad mellan undersektorerna 1975-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9834 Ändrad senast: 2018-09-28

  1. Sektor: S13 Offentlig sektor, S1311 Staten, S1313 Lokalförvaltning, S1314 Socialskyddsfonder, (4)
  2. Skuld: Skuld, (1)
  3. Värde: Miljon euro, BNP-förhållande, %, (2)
  4. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2017 (43)