1. 11gv -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2000M01-2020M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 213273 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M09 (249)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (3)


 2. 11gw -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2000Q1-2020Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84836 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2020Q3 (83)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (3)


 3. 11gx -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29207 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (46)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2015=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2015=100), (2)


 4. 11gy -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), 2010M01-2020M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 118853 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2020M09 (129)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (3)


 5. 11gz -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), 2010Q1-2020Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54033 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2020Q3 (43)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (3)


 6. 11h1 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23307 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2010=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2010=100), (2)


 7. 11h2 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), 2000M01-2020M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 208298 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2020M09 (249)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (3)


 8. 11h3 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), 2000Q1-2020Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 84790 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2020Q3 (83)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (3)


 9. 11h4 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29063 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2005=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2005=100), (2)


 10. 11h5 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), 1995M01-2020M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 253446 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2020M09 (309)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket månadssförändring (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (3)


 11. 11h6 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), 1995Q1-2020Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 100284 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2020Q3 (103)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket kvartalsförändring (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (3)


 12. 11h7 -- Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), 1995-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31976 Ändrad senast: 2020-11-16

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Klassificering för Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket: 200000 VAROR OCH TJÄNSTER FÖR JORDBRUKETS LÖPANDE FÖRBRUKNING (INPUT 1), 201000 Utsäde och sättplantor, 202000 Energi, smörjmedel, 202100 Electricitet, ..., 220000 INPUT TOTALT (INPUT 1 + INPUT 2) (44)
  3. Uppgifter: Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket (2000=100), Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket årsförändring (2000=100), (2)