1. 004 -- Producentprisindex 2015=100 (CPA2015)

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 19002579 Ändrad senast: 2018-11-26

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Månad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Index: Basprisindex för hemmamarknadsvaror, Exportprisindex, Importprisindex, *Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter, Producentprisindex för industrin (5)
  4. Område: Totalt, Hemmamarknadsvaror, Import, Export, (4)
  5. Produkter efter näringsgren (CPA 2015, MIG): SSSS Totalt, A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, 01 Jordbruks- och jaktprodukter och tjänster i anslutning härtill, 01.1 Ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (250)
  6. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 001 -- Producentprisindex 2010=100 (TOL2008)

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21193535 Ändrad senast: 2018-11-26

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Månad: Månader totalt, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Index: Basprisindex för hemmamarknadsvaror, Exportprisindex, Importprisindex, *Basprisindex för hemmamarknadsvaror inklusive skatter, Producentprisindex för industrin (5)
  4. Område: Totalt, Hemmamarknadsvaror, Import, Export, (4)
  5. Näringsgren (NACE, MIG): SSSS Totalt, A JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE, A01 Jordbruk och jakt samt service i anslutning härtill, A011 Odling av ett- och tvååriga växter, ..., MIG5 Energi (278)
  6. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 003 -- Producentprisindex 1949=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 1966144 Ändrad senast: 2018-11-26

  1. År: 2018, 2017, 2016, 2015, ..., 1949 (70)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Månader totalt (13)
  3. Index: Exportprisindex, Importprisindex, Partiprisindex, Producentprisindex för industrin, (4)
  4. Område: Totalt, Hemmamarknadsvaror, Import, Export, (4)
  5. Näringsgren (ISIC, SITC): SS TOTALT 0-8, 0 Livsmedel, SITC0, 24 Trävaror, SITC24, 26 Textilfibrer, SITC26, ..., 40-41 El-, gas-, vattenlednings- m.m. apparater, ISIC, rev.1:40-41 (33)
  6. Information: Indextal, (1)