1. 11na -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter kostnadsslag, 1990-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24682 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Bas: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11nc -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter benämning på insats, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18129 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (33)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11ne -- Bostadsbyggande (2015=100), 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18363 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11nq -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13117 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nv -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14879 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11nx -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, 1995-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15141 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11nz -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, 1990-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15769 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11p2 -- Byggnadskostnadsindex, den totalindex, 1922-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32585 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2019 (98)
  2. Index: BKI 2015=100, BKI 2010=100, BKI 2005=100, BKI 2000=100, ..., BKI 1935=100 (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11p4 -- Indexvillkor-delindex, 1980-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24159 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2019 (40)
  2. Bas: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 11nt -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, 2005-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14182 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11p9 -- Överlåtelsepriskoefficienter, 1949-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17637 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2019 (71)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 11x2 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13443 Ändrad senast: 2020-10-15

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)