11p5 -- Överlåtelsepriskoefficienter, 1949M01-2019M10
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 850 Valda

Sök

Överlåtelsepriskoefficient Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-15
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Indextal:
indextal
Månadsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
Kommande uppdatering
2019-12-13
Skapad datum
2019-04-15
Källa
Byggnadskostnadsindex, Statistikcentralen
Matris
023_11p5_2019m10
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Indextal
Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.
Månadsförändring, %
Månadsförändring är den relativa förändringen av indexet från tidpunkten månaden innan. Förändringen anges vanligen i procent.
Årsförändring, %
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan.