1. 118p -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter kostnadsslag, 1990M01-2019M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 159303 Ändrad senast: 2019-09-13

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2019M08 (356)
  2. Bas: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 11na -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter kostnadsslag, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21342 Ändrad senast: 2019-09-13

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Bas: 2015=100, 2010=100, 2005=100, 2000=100, ..., 1990=100 (6)
  3. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 11nb -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter benämning på insats, 2015M01-2019M08

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 50295 Ändrad senast: 2019-09-13

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2019M08 (56)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (33)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 11nc -- Byggnadskostnadsindex (2015=100) efter benämning på insats, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14717 Ändrad senast: 2019-09-13

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (33)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 11nd -- Bostadsbyggande (2015=100), 2015M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47736 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2019M06 (54)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 11ne -- Bostadsbyggande (2015=100), 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15005 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde (34)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 11np -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, 2015M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20603 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 2015M01, 2015M02, 2015M03, 2015M04, ..., 2019M06 (54)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 11nq -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10181 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 11nr -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, 2010M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28431 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 2010M01, 2010M02, 2010M03, 2010M04, ..., 2019M06 (114)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 11ns -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, 2005M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 38373 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 2005M01, 2005M02, 2005M03, 2005M04, ..., 2019M06 (174)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 11nu -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, 2000M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48215 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2019M06 (234)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 11nv -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100, 2000-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11973 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 13. 11nw -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, 1995M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53211 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2019M06 (294)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 14. 11nx -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100, 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12247 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 15. 11ny -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, 1990M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62147 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 1990M01, 1990M02, 1990M03, 1990M04, ..., 2019M06 (354)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 16. 11nz -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100, 1990-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12879 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 17. 11p1 -- Byggnadskostnadsindex, den totalindex, 1951M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 206460 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2019M06 (822)
  2. Index: BKI 2015=100, BKI 2010=100, BKI 2005=100, BKI 2000=100, ..., BKI 1951=100 (10)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 18. 11p2 -- Byggnadskostnadsindex, den totalindex, 1922-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29581 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2018 (97)
  2. Index: BKI 2015=100, BKI 2010=100, BKI 2005=100, BKI 2000=100, ..., BKI 1935=100 (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 19. 11p3 -- Indexvillkor-delindex, 1980M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 159477 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 1980M01, 1980M02, 1980M03, 1980M04, ..., 2019M06 (474)
  2. Bas: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 20. 11p4 -- Indexvillkor-delindex, 1980-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20933 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2018 (39)
  2. Bas: 2000=100, 1995=100, 1990=100, 1980=100, (4)
  3. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 21. 11p5 -- Överlåtelsepriskoefficienter, 1949M01-2019M06

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98580 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. Månad: 1949M01, 1949M02, 1949M03, 1949M04, ..., 2019M06 (846)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 22. 11nt -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100, 2005-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11279 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 23. 11p9 -- Överlåtelsepriskoefficienter, 1949-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14738 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2018 (70)
  2. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 24. 11x2 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10539 Ändrad senast: 2019-07-15

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  3. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)