1. 001 -- Byggnadskostnadsindex efter kostnadsslag

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 135916 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Bas: 1990=100, 1995=100, 2000=100, 2005=100, ..., 2015=100 (6)
  4. Index: 0 Total index, 01 Arbetsinsatser, 02 Materialinsatser, 03 Tjänster, (4)
  5. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 002 -- Byggnadskostnadsindex efter benämning på insats 2015=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 41265 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 TOTALINDEX, 01 ARBETSINSATSER, 02 MATERIALINSATSER, 02.1 OMRÅDE, ..., 03.2.2 Anslutningsavgifter (33)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 003 -- Bostadsbyggande 2015=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 43334 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 Totalindex, 01 Nybyggnad av bostadsbyggnader, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2.2.11 Gårdsområde (34)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 004 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2015=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15336 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 Total index, 01 Bostadsbyggande, 01.1 Bostadssmåhus, 01.2 Flervåningsbostadshus, ..., 02.2 Industri- och lagerbyggnad (7)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 005 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2010=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18420 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 006 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2005=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23618 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2019 (15)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 Totalindex, 01 Bostadssmåhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 7. 007 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 2000=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28739 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 Total index, 01 Radhus, 02 Flervåningsbostadshus, 03 Kontors- och affärsbyggnad, 04 Industri- och lagerbyggnad (5)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 8. 008 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1995=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28682 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2019 (25)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 9. 009 -- Byggnadskostnadsindex efter hustyp 1990=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32809 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019 (30)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Index: 0 Total index, 01 Flervåningsbostadshus, 02 Kontors- och affärsbyggnad, 03 Industri- och lagerbyggnad, (4)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 10. 010 -- Byggnadskostnadsindex, den totalindex

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 192156 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 1922, 1923, 1924, 1925, ..., 2019 (98)
  2. Månad: Årsmedeltal, Januari, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Index: BKI 1935=100, BKI 1951=100, BKI 1964=100, BKI 1973=100, ..., BKI 2015=100 (11)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 11. 011 -- Indexvillkor-delindex

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 126470 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2019 (40)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Bas: S 1980=100, T 1990=100, A 1995=100, P 2000=100, (4)
  4. Index: Varor för byggnadstekniska arbeten, VVS varor, Elvaror utan hushållsapparater, Målningsvaror, (4)
  5. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 12. 012 -- Överlåtelsepriskoefficienter

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28813 Ändrad senast: 2019-02-15

  1. År: 1949, 1950, 1951, 1952, ..., 2019 (71)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Överlåtelsepriskoefficient: Överlåtelsepriskoefficient, (1)
  4. Information: Indextal, Månadsförändring, %, Årsförändring, %, (3)