1. 11wg -- Producentprisindex för tjänster (2015=100), 2017M01-2020M03

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 184592 Ändrad senast: 2020-04-24

  1. Månad: 2017M01, 2017M02, 2017M03, 2017M04, ..., 2020M03 (39)
  2. Produkter efter näringsgren (CPA 2015): Totalt, H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER, 49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem, 49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96.04 Tjänster avseende kroppsvård (96)
  3. Tjänstens mottagare: Totalt (BtoAll), Tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), Tjänster till hushåll (BtoC), (3)
  4. Uppgifter: Producentprisindex för tjänster (2015=100), Månadsförändring av producentprisindex för tjänster (2015=100), Årsförändring av producentprisindex för tjänster (2015=100), (3)


 2. 117d -- Producentprisindex för tjänster (2015=100), 2015Q1-2020Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 115637 Ändrad senast: 2020-04-24

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2020Q1 (21)
  2. Produkter efter näringsgren (CPA 2015): Totalt, H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER, 49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem, 49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96.04 Tjänster avseende kroppsvård (96)
  3. Tjänstens mottagare: Totalt (BtoAll), Tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), Tjänster till hushåll (BtoC), (3)
  4. Uppgifter: Producentprisindex för tjänster (2015=100), Kvartalsförändring av producentprisindex för tjänster (2015=100), Årsförändring av producentprisindex för tjänster (2015=100), (3)


 3. 117f -- Producentprisindex för tjänster (2015=100), 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 42176 Ändrad senast: 2020-01-24

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Produkter efter näringsgren (CPA 2015): Totalt, H TRANSPORT OCH MAGASINERINGSTJÄNSTER, 49 Tjänster avseende landtransport; transport i rörsystem, 49.1 Tjänster avseende järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96.04 Tjänster avseende kroppsvård (96)
  3. Tjänstens mottagare: Totalt (BtoAll), Tjänster till företag eller den offentliga sektorn (BtoB), Tjänster till hushåll (BtoC), (3)
  4. Uppgifter: Producentprisindex för tjänster (2015=100), Årsförändring av producentprisindex för tjänster (2015=100), (2)


 4. 117v -- Producentprisindex för tjänster (2010=100), 2010Q1-2020Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 64184 Ändrad senast: 2020-04-24

  1. Kvartal: 2010Q1, 2010Q2, 2010Q3, 2010Q4, ..., 2020Q1 (41)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering, 49 Landtransport; transport i rörsystem, 491 Järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (62)
  3. Uppgifter: Producentprisindex föt tjänster (2010=100), Kvartalsförändring av producentprisindex för tjänster (2010=100), Årsförändring av producentprisindex för tjänster (2010=100), (3)


 5. 117w -- Producentprisindex för tjänster (2010=100), 2010-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26309 Ändrad senast: 2020-01-24

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2019 (10)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering, 49 Landtransport; transport i rörsystem, 491 Järnvägstransport, passagerartrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (62)
  3. Uppgifter: Producentprisindex föt tjänster (2010=100), Årsförändring av producentprisindex för tjänster (2010=100), (2)


 6. 117x -- Producentprisindex för tjänster (2005=100), 2000Q1-2020Q1

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 91457 Ändrad senast: 2020-04-24

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2020Q1 (81)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering, 49 Landtransport; transport i rörsystem, 4932 Taxitrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (51)
  3. Uppgifter: Producentprisindex föt tjänster (2005=100), Kvartalsförändring av producentprisindex för tjänster (2005=100), Årsförändring av producentprisindex för tjänster (2005=100), (3)


 7. 117y -- Producentprisindex för tjänster (2005=100), 2000-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 29855 Ändrad senast: 2020-01-24

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2019 (20)
  2. Näringsgren: Totalt, H Transport och magasinering, 49 Landtransport; transport i rörsystem, 4932 Taxitrafik, ..., 96011 Tvätteriverksamhet för företag (51)
  3. Uppgifter: Producentprisindex föt tjänster (2005=100), Årsförändring av producentprisindex för tjänster (2005=100), (2)