11gr -- Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 1995Q1-2019Q3*
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 99 Valda

Sök

Klassificering för producentprisindex för lantbruk Markera minst ett värde

Totalt 115 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-15
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Producentprisindex för lantbruk (2000=100):
indextal
Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2000=100):
%
Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100):
%
Kommande uppdatering
2020-02-14
Skapad datum
2018-11-15
Källa
Producentprisindex för lantbruk, Statistikcentralen
Matris
012_11gr_2019q3
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Kvartal
* preliminär uppgift
Klassificering för producentprisindex för lantbruk
Klassificering
Kvartal
2019Q1*
* preliminär uppgift
2019Q2*
* preliminär uppgift
2019Q3*
* preliminär uppgift
Uppgifter
Producentprisindex för lantbruk (2000=100)
Indextalet är en storhet som används inom prisindexen och som anger priset, medelpriset eller indexet under jämförelsetidpunkten i förhållandet till priset, medelpriset eller indexet under bastidpunkten. Indextalet för bastidpunkten anges vanligen med talet hundra. T.ex. om indextalet för en vara under en viss tidpunkt är 105,3, betyder det att priset på varan har stigit med 5,3 procent från bastidpunkten.
Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2000=100)
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).