1. 11fp -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), 2000M01-2019M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 254796 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2019M06* (234)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 012000 Råg, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (61)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2015=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2015=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100), (3)


 2. 11fu -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), 2000Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 98156 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q2* (78)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 012000 Råg, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (61)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2015=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2015=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100), (3)


 3. 11fv -- Producentprisindex för lantbruk (2015=100), 2000-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31709 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 012000 Råg, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (61)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2015=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2015=100), (2)


 4. 11gj -- Producentprisindex för lantbruk (2010=100), 2000M01-2019M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 441786 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2019M06* (234)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2010=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2010=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2010=100), (3)


 5. 11gk -- Producentprisindex för lantbruk (2010=100), 2000Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 164957 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q2* (78)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2010=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2010=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2010=100), (3)


 6. 11gl -- Producentprisindex för lantbruk (2010=100), 2000-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 47820 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2010=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2010=100), (2)


 7. 11gm -- Producentprisindex för lantbruk (2005=100), 2000M01-2019M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 444369 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2019M06* (234)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2005=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2005=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2005=100), (3)


 8. 11gn -- Producentprisindex för lantbruk (2005=100), 2000Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 165880 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q2* (78)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2005=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2005=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2005=100), (3)


 9. 11gp -- Producentprisindex för lantbruk (2005=100), 2000-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48071 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2018 (19)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (114)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2005=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2005=100), (2)


 10. 11gq -- Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 1995M01-2019M06*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 546346 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Månad: 1995M01, 1995M02, 1995M03, 1995M04, ..., 2019M06* (294)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (115)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2000=100), Producentprisindex för lantbruk månadsförändring (2000=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100), (3)


 11. 11gr -- Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 1995Q1-2019Q2*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 199517 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. Kvartal: 1995Q1, 1995Q2, 1995Q3, 1995Q4, ..., 2019Q2* (98)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (115)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2000=100), Producentprisindex för lantbruk kvartalsförändring (2000=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100), (3)


 12. 11gs -- Producentprisindex för lantbruk (2000=100), 1995-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 54107 Ändrad senast: 2019-08-15

  1. År: 1995, 1996, 1997, 1998, ..., 2018 (24)
  2. Klassificering för producentprisindex för lantbruk: 010000 SPANNMÅL (inkl. utsäde), 011000 Vete och spelt, 011100 Kvarnvete och spelt, 011200 Durumvete, ..., 141000 PPI TOTALT (100000+130000), exkl. frukt (060000) och grönsaker (040000) (115)
  3. Uppgifter: Producentprisindex för lantbruk (2000=100), Producentprisindex för lantbruk årsförändring (2000=100), (2)