1. 001 -- Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, enligt delindex

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16735 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Delindex: 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, 14 Beläggningar, ..., 20-22 Underhåll, totalt (13)
  4. Information: Indextal, Årsförändring, %, (2)


 2. 002 -- Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, indexen efter insatsbenämning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 39387 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Delindex: 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, 14 Beläggningar, ..., 20-22 Underhåll, totalt (13)
  4. Insatsbenämning: Totalindex, 1 Arbetskraft, 2 Egna maskiner, 3 Köpta maskintjänster, ..., 6 Byggplatsens allmänna kostnader (7)
  5. Information: Indextal, (1)


 3. 003 -- Jordbyggnadskostnadsindex 2015=100, indexen efter kostnadsfaktor, totalindex

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17476 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Kostnadsfaktor: Totalindex, 1 Arbetskraft, 11 Löner, 12 Indirekta löner, ..., 63 Planering och annan service (25)
  4. Information: Indextal, (1)


 4. 004 -- Jordbyggnadskostnadsindex 2010=100, enligt delindex

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27519 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Delindex: 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, 14 Beläggningar, ..., 20-22 Underhåll, totalt (13)
  4. Information: Indextal, Årsförändring, %, (2)


 5. 005 -- Jordbyggnadskostnadsindex 2005=100, enligt delindex

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 21688 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2018 (14)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Delindex: 11 Geokonstruktioner, 12 Markkonstruktioner, 13 Bergkonstruktioner, 14 Beläggningar, ..., Underhåll (10)
  4. Information: Indextal, (1)


 6. 006 -- Jordbyggnadskostnadsindex, basår 2000=100 och 1990=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53721 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Delindex: 1 Grungbyggnadsarbeten, 2 Jordbyggnadsarbeten, 3 Bergbyggnadsarbeten, 4 Krossarbeten, ..., Skötsel och underhåll (9)
  4. Basår: 1990, 2000, (2)
  5. Information: Indextal, (1)


 7. 007 -- Jordbyggnadskostnadsindex, M-, K- S- och H-index

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 62386 Ändrad senast: 2018-09-24

  1. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2018 (29)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Delindex: M-Index, K-Index, S-Index, H-Index, (4)
  4. Basår: 1990, 1995, 2000, 2005, ..., 2015 (6)
  5. Information: Indextal, (1)