1. 11ky -- Den totala prisnivån för privat konsumtion (Finland=100), 1998M01-2019M11

    Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 63053 Ändrad senast: 2020-01-15

    1. Land: Nederländerna, Australien, Belgien, Storbritannien, ..., Förenta Staterna (USA) (36)
    2. Uppgifter: Den totala prisnivån för privat konsumtion (Finland=100), (1)
    3. Månad: 1998M01, 1998M02, 1998M03, 1998M04, ..., 2019M11 (263)