122p -- Årsförändring av konsumentprisindexet, månadsuppgifter, 1980M01-2019M10
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 478 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-14
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Årsförändring (%):
%
Kommande uppdatering
2019-12-13
Skapad datum
2019-05-14
Källa
Konsumentprisindex, Statistikcentralen
Matris
010_122p_2019m10
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Årsförändring (%)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriset, dvs. inflation).