11xx -- Medelpriser på flytande bränslen, månadsuppgifter, 2002M01-2020M10
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 1 Valda

Sök

Månad Markera minst ett värde

Totalt 226 Valda

Sök

Varor Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-10-30
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Genomsnittligt priset:
euro
Kommande uppdatering
2020-11-30
Skapad datum
2019-05-14
Källa
Konsumentprisindex, Statistikcentralen
Matris
013_11xx_2020m10
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Metodbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Genomsnittligt priset
På grund av beräkningsmetoden för konsumentprisindexet har uppgifterna
av lätt brännolja fr.o.m. juni 2015 i första hand beskrivit prisförändringar,
men inte ett exakt medelpris. Nu har denna inkonsekvens korrigerats ifråga
om alla månaderna under perioden 06/2015-01/2019. På grund av korrigeringen
är det månatliga medelpriset under perioden i genomsnitt 3-5 cent lägre än det
medelpris som tidigare angetts.