1. 001 -- Konsumentprisindex 2015=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 786238 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopior av dokument, tidningsannonser och reklam (719)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Månatlig inverkan (%-enh.), Årsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.) (5)


 2. 002 -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) 2015=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 768744 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2015, 2016, 2017, (3)
  2. Varor: 0 Konsumentprisindex, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4 Övriga avgifter och tjänster (367)
  3. Indexet: HKPI, HKPI-KS, (2)
  4. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  5. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Månatlig inverkan (%-enh.), Årsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.) (5)


 3. 003 -- Konsumentprisindex 2010=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 2016515 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2017 (8)
  2. Varor: 0 KONSUMENTPRISINDEX, 01 LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, 01.1 Livsmedel, 01.1.1 Bröd och övriga spannmålsprodukter, ..., 12.7.0.4.1 Kopieringar, annonskostnader och övriga (728)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Månatlig inverkan (%-enh.), Årsförändring (%), Årlig inverkan (%-enh.) (5)


 4. 005 -- Konsumentprisindexen efter huvudgrupp 2000=100, 2005=100, 2010=100, 2015=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 152076 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  2. Varor: KONSUMENTPRISINDEX, LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Livsmedel, Alkoholfria drycker, ..., DIVERSE VAROR OCH TJÄNSTER (27)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)
  4. Indexserie: KPI 2000=100, KPI 2005=100, KPI 2010=100, KPI 2015=100, (4)
  5. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)


 5. 006 -- Konsumentprisindex , den totalindex

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 40121 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2017, 2016, 2015, 2014, ..., 1972 (46)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Indexserie: KPI 2015=100, KPI 2010=100, KPI 2005=100, KPI 2000=100, ..., KPI 1972=100 (10)
  4. Uppgifter: Indextal, (1)


 6. 007 -- Årsförändring av konsumentprisindexet

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 10213 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 1980, 1981, 1982, 1983, ..., 2017 (38)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Uppgifter: Årsförändring %, (1)


 7. 008 -- Levnadskostnadsindex 1951:10=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 15452 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 1951, 1952, 1953, 1954, ..., 2017 (67)
  2. Månad: Januari, Årsmedeltal, Februari, Mars, ..., December (13)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 8. 009 -- Levnadskostnadsindex 1938:8-1939:7=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 18115 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 1939, 1940, 1941, 1942, ..., 2017 (79)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)


 9. 010 -- Harmoniserat konsumentprisindex (HKPI) och Harmoniserat konsumentprisindex med konstanta skatter (HKPI-KS) 2005=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 17470 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2017, 2016, 2015, 2014, ..., 1996 (22)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Indexet: HKPI, HKPI-KS, (2)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Årsförändring (%), (3)


 10. 011 -- Medelpriser på konsumtionsvaror

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 229119 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2017, 2016, 2015, 2014, ..., 2002 (16)
  2. Varor: LIVSMEDEL OCH ALKOHOLFRIA DRYCKER, Långkornigt ris, 1 kg, Vetemjöl, 2 kg, Havreflingor, 1 kg, ..., Tågresa Helsinki-Tampere, tur och retur (202)
  3. Uppgifter: Genomsnittligt priset, (1)
  4. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)


 11. 012 -- Special Aggrekats 2010=100, OECD

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 11849 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2017, 2016, 2015, 2014, 2013 (5)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  3. Varor: Energi (bränslen, el, bensin), Boende, Alla poster utom livsmedel och energi, Produkter, ..., Tjänster utom boende (6)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Årsförändring (%), (3)


 12. 013 -- Special Aggrekats 2015=100, OECD

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 10271 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 2017, 2016, 2015, (3)
  2. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., Årsmedeltal (13)
  3. Varor: Energi (bränslen, el, bensin), Boende, Alla poster utom livsmedel och energi, Produkter, ..., Tjänster utom boende (6)
  4. Uppgifter: Indextal, Månadsförändring (%), Årsförändring (%), (3)


 13. 014 -- Levnadskostnadsindex 1951:10=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 81147 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. Aika: 1951M01, 1951M02, 1951M03, 1951M04, ..., 2017M11 (803)
  2. Uppgifter: Indextal, (1)


 14. 015 -- Levnadskostnadsindex 1914:1-6=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Storlek: 16131 Ändrad senast: 2017-12-14

  1. År: 1860, 1861, 1862, 1863, ..., 2016 (157)
  2. Månad: Årsmedeltal, (1)
  3. Uppgifter: Indextal, (1)