1. 11m3 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter utgiftsslag, 2015Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23198 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q3* (19)
  2. Kommuntyp: Kommunerna, Samkommunerna, Kommunalekonomi, (3)
  3. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 3. Finansieringsutgifter (14)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring (2015=100), Årsförändring (2015=100), (3)


 2. 11m5 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), kommunalekonomin efter uppgiftsområde, 2015Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18789 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q3* (19)
  2. Kommuntyp: Kommunerna, Samkommunerna, Kommunalekonomi, (3)
  3. Uppgiftsområde: Totalt, 1.1. Allmän förvaltning, 1.2. Social- och hälsovård, 1.2.1. Socialvård, ..., 1.5. Affärsverksamhet (10)
  4. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring (2015=100), Årsförändring (2015=100), (3)


 3. 11m7 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), prisindex för den kommunala basservicen (KUPHI) efter uppgiftsområde, 2015Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13080 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q3* (19)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 1.3.2. Övriga driftsutgifter, övriga (11)
  3. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring (2015=100), Årsförändring (2015=100), (3)


 4. 11m9 -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter utgiftsslag, 2015Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15448 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q3* (19)
  2. Utgiftsslag (2015=100): Totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 1.1. Löner och övriga personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 5. Övriga utgifter (17)
  3. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring (2015=100), Årsförändring (2015=100), (3)


 5. 11mb -- Prisindex för offentliga utgifter (2015=100), statsekonomin efter förvaltningsområde, 2015Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 15144 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2019Q3* (19)
  2. Förvaltningsområde (2015=100): Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (16)
  3. Uppgifter: Indextal (2015=100), Kvartalsförändring (2015=100), Årsförändring (2015=100), (3)


 6. 11md -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter utgiftsslag, 1975Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40074 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2019Q3* (179)
  2. Utgiftsslag: Totalt, 1 Konsumtionsutgifter, 2 Transfereringar, (3)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 7. 11mf -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, kommunalekonomin efter uppgiftsområde, 1975Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 61972 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2019Q3* (179)
  2. Uppgiftsområde: Totalt, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, ..., KUPHI Prisindex för den kommunala basservicen (7)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)


 8. 11mh -- Prisindex för offentliga utgifter gamla, statsekonomin efter förvaltningsområde, 1975Q1-2019Q3*

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 89704 Ändrad senast: 2019-10-29

  1. Kvartal: 1975Q1, 1975Q2, 1975Q3, 1975Q4, ..., 2019Q3* (179)
  2. Förvaltningsområde: Totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (12)
  3. Uppgifter: Indextal (1977=100), Indextalet (1985=100), Indextalet (1995=100), Indextalet (2000=100), ..., Indextalet (2010=100) (6)