1. 001 -- Kommunalekonomin 2015=100 efter uppgiftsområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12275 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Index: Kommuner, Samkommuner, Kommunalekonomin, (3)
  2. Uppgiftsområde: SSS Totalt, inkl. affärsverken, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, 121 Socialvård, ..., 15 Affärsverksamhet (10)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018*, 2019* (5)
  4. Årskvartal: 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, 1.-4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 2. 002 -- Kommunalekonomin 2015=100 efter utgiftsslag

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16487 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Index: Kommuner, Samkommuner, Kommunalekonomin, (3)
  2. Utgiftsslag: 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, 1.1.2. Socialförsäkringsavgifter, ..., SSS Totalt, inkl. affärsverken (14)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018*, 2019* (5)
  4. Årskvartal: 1. kvartal, 1.-4. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 3. 003 -- Prisindex för den kommunala basservicen 2015=100 (KUPHI) efter uppgiftsområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6094 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Index: Prisindex för den kommunala basservicen, kommunalekonomin, (1)
  2. Utgiftsslag: Totalt (1-3), 1. Driftskostnader, 1.1. Personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 1.3.2. Övriga driftskostnader, övriga (11)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018*, 2019* (5)
  4. Årskvartal: 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, 1.-4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 4. 004 -- Statsekonomin 2015=100 efter förvaltningsområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7705 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Index: Statsekonomin, (1)
  2. Förvaltningsområde: SSS Statsekonomin totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (16)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018*, 2019* (5)
  4. Årskvartal: 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, 1.-4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 5. 005 -- Statsekonomin 2015=100 efter utgiftsslag

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7999 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Index: Statsekonomin, (1)
  2. Utgiftsslag: SSS Statsekonomin totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 1.1. Löner och övriga personalkostnader, 1.1.1. Löner och arvoden, ..., 5. Övriga utgifter (17)
  3. År: 2015, 2016, 2017, 2018*, 2019* (5)
  4. Årskvartal: 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, 1.-4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, (3)


 6. 006 -- Kommunalekonomin gamla index efter uppgiftsområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48299 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Basår: 1977, 1985, 1995, 2000, ..., 2010 (6)
  2. Uppgiftsområde: SSS Totalt, inkl. affärsverken, 11 Allmän förvaltning, 12 Social- och hälsovård, SS KUPHI Prisindex för den kommunala basservicen, ..., 13 Undervisnings- och kulturverksamhet (7)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)
  4. Årkvartal: 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, 1.-4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, (1)


 7. 007 -- Statsekonomin gamla index efter förvaltningsområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 80030 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Basår: 1977, 1985, 1995, 2000, ..., 2010 (6)
  2. Förvaltningsområde: SSS Statsekonomin totalt, 01 Allmän förvaltning, 02 Utrikesministeriet, 03 Inrikesministeriet, ..., 11 Miljöministeriet (12)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)
  4. Årkvartal: 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, 1.-4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, (1)


 8. 008 -- Statsekonomin gamla index efter utgiftsslag

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23146 Ändrad senast: 2019-06-14

  1. Basår: 1977, 1985, 1995, 2000, ..., 2010 (6)
  2. Utgiftsslag: SSS Statsekonomin totalt, 1. Konsumtionsutgifter, 2. Transfereringar, (3)
  3. År: 1975, 1976, 1977, 1978, ..., 2019* (45)
  4. Årkvartal: 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, 4. kvartal, 1.-4. kvartal (5)
  5. Uppgifter: Indextal, (1)