1. 001 -- Sähkön hankinta ja tuotanto, GWh

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20170 Ändrad senast: 2018-11-01

  1. Sähkön hankinta ja tuotanto: Vattenkraft, Vindkraft, Solkraft, Kärnkraft, ..., EL KONSUMTION TOTALT (12)
  2. Vuosi: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2017 (58)
  3. Tiedot: GWh, Årsförändring, %, Andel av totalkonsumtion, %, (3)


 2. 002 -- Sähkön ja lämmön tuotannon polttoaineet, TJ

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 18339 Ändrad senast: 2018-11-01

  1. Polttoaine: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., BRÄSLEFÖRBRUKNING INOM EL- OCH VÄRMEPRODUKTIONEN TOTALT (13)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Tiedot: TJ, Årsförändring %, Del av totalbränsleandvändning %, (3)


 3. 003 -- Sähkön tuotanto ja kokonaiskulutus, GWh

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14499 Ändrad senast: 2018-11-01

  1. Lähde: KÄRNKRAFT, Olja (Fossila energikälla), Stenkol (Fossila energikälla), Naturgas (Fossila energikälla), ..., TOTALT KONSUMTIONEN AV EL (19)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Tiedot: GWh, Årsförändring %, Del av totalkonsumtionen %, Del av produktion %, (4)


 4. 004 -- Kaukolämmön tuotanto, GWh

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10750 Ändrad senast: 2018-11-01

  1. Polttoaine: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV FJÄRRVÄRME TOTALT (13)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Tiedot: GWh, Årsförändring %, Del av totalproduktionen %, (3)


 5. 005 -- Teollisuuslämmön tuotanto, GWh

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10480 Ändrad senast: 2018-11-01

  1. Polttoaine: Olja (Fossila bränslen), Stenkol (Fossila bränslen), Naturgas (Fossila bränslen), Övriga fossila, ..., PRODUKTIONEN AV IDUSTRIVÄRME TOTALT (13)
  2. Vuosi: 2000, 2001, 2002, 2003, ..., 2017 (18)
  3. Tiedot: GWh, Årsförändring %, Andel av totalproduktionen %, (3)