1. 11l7 -- Stenkolsförbrukning, 1970-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 13908 Ändrad senast: 2019-10-30

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018 (49)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (5)


 2. 11l8 -- Stenkolsförbrukning, 2000Q1-2019Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 28315 Ändrad senast: 2019-10-30

  1. Kvartal: 2000Q1, 2000Q2, 2000Q3, 2000Q4, ..., 2019Q3 (79)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), ..., Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (10)


 3. 11l9 -- Stenkolsförbrukning, 2000M01-2019M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 53816 Ändrad senast: 2019-10-30

  1. Månad: 2000M01, 2000M02, 2000M03, 2000M04, ..., 2019M09 (237)
  2. Uppgifter: Stenkolsförbrukning (1 000 t), Stenkolsförbrukning (MWh), Stenkolsförbrukning (ktoe), Stenkolsförbrukning (TJ), ..., Stenkolsförbrukning, årsförändring (%) (11)


 4. 11la -- Stenkolslagret, 2006M01-2019M09

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 25315 Ändrad senast: 2019-10-30

  1. Månad: 2006M01, 2006M02, 2006M03, 2006M04, ..., 2019M09 (165)
  2. Uppgifter: Stenkolslagret i slutet av månaden (1 000 t), Stenkolslagret i slutet av månaden, månadsförändring (%), Stenkolslagret i slutet av månaden, årsförändring (%), (3)