1. 001 -- Stenkolsförbrukning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 86342 Ändrad senast: 2018-10-30

  1. Produkt: Stenkolsförbrukningen, 1 000 t, Stenkolsförbrukningen, MWh, Stenkolsförbrukningen, ktoe, Stenkolsförbrukningen, TJ, Glidande summa för 12 månader, 1 000 t (5)
  2. År(* preliminär): 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018* (49)
  3. Period: ÅR TOTALT, Januari, Februari, Mars, ..., Januari-december kumulativ (21)
  4. Uppgifter: Mängd, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Månadsförändring, %, (4)


 2. 002 -- Stenkolslagret i slutet av månaden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 3599 Ändrad senast: 2018-10-30

  1. Lagret: Stenkolslagret i slutet av månaden, 1 000 t, (1)
  2. År(*preliminär): 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  3. Månad: Januari, Februari, Mars, April, ..., December (12)
  4. Uppgifter: Mängd, Årsförändring,%, Månadsförändring,%, (3)