1. 001 -- Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ, ktoe)och CO2-utsläpp(Mt)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 171865 Ändrad senast: 2018-09-27

  1. Energikälla: Olja, Kol, Naturgas, Kärnenergie, ..., Växthusgasutsläpp(utan sänkor)Mt CO2 ekv. (18)
  2. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2018* (49)
  3. Period: År Totalt, 1. kvartal, 2. kvartal, 3. kvartal, ..., 1-4. kum. kvartal (9)
  4. Uppgifter: Andel av totalförbrukningen av energi, %, Energi förbrukning, TJ, Energi förbrukning, ktoe, Årsförändring, %, Kvartalsförändring, % (5)


 2. 002 -- Total energiförbrukning enligt energikälla (detaljerad)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 27580 Ändrad senast: 2018-03-28

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2016 (47)
  2. Energikälla: Dieselolja, Raffinerigaser, Stadsgas, Lätt brännolja, ..., Totalt (26)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 3. 003 -- Tillförsel och totalkonsumption av elektricitet, GWh

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 704330 Ändrad senast: 2018-09-27

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2018* (59)
  2. Period: januari, februari, mars, april, ..., januari-december cum. (20)
  3. Produktion/Anskaffning: BRUTTOPRODUKTION, PRODUKTION, Vattenkraft, Vindkraft, ..., TOTALKONSUMTION (24)
  4. Uppgifter: Mängd, GWh, Monadsförändring, %, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, ..., Andel av totalkonsumtion % (6)


 4. 004 -- Energi import och export enligt ursprungsland

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7969657 Ändrad senast: 2018-09-27

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Alla länder, Ryssland, OECD-länder, Colombia, ..., Paraguay (155)
  3. Produkt: Stenkol, 1 000 t, Brunkol, 1 000 t, Koks, 1 000 t, Kokskol, 1 000 t, ..., ENERGI TOTALT (32)
  4. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018* (9)
  5. Monad: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  6. Uppgifter: Värde, M€, Mängd, (2)


 5. 005 -- Energi import och export enligt ursprungsland, %

  Välj variabler: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11480511 Ändrad senast: 2018-09-27

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Alla länder, Ryssland, OECD-länder, Colombia, ..., Paraguay (155)
  3. Produkt: Stenkol, 1 000 t, Brunkol, 1 000 t, Koks, 1 000 t, Kokskol, 1 000 t, ..., ENERGI TOTALT (32)
  4. Period: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  5. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018* (9)
  6. Uppgifter: Årsförändrings %, Kvartalsförändring %, Värde, M€, (3)


 6. 006 -- Energi import och export enligt ursprungsland, andel av totalt, %

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 142779 Ändrad senast: 2018-09-27

  1. Import/Export: Import, Export, (2)
  2. Land: Ryssland, OECD-länder, EU-länder, Sverige, ..., Paraguay (154)
  3. År(*Preliminär): 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018* (9)
  4. Period: År, Total, 1.kvartal, 2.kvartal, 3.kvartal, ..., januari-december cum. (9)
  5. Uppgifter: Procentandel av import / export, (1)


 7. 007 -- Stenkols- och energitorvlagret i slutet av månaden

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4652 Ändrad senast: 2018-09-27

  1. Lager: Stenkols, Energitorv, (2)
  2. År: 2006, 2007, 2008, 2009, ..., 2018 (13)
  3. Månad: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: TWh, Årsförändring, %, (2)


 8. 008 -- Fossil och förnybar energi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12689 Ändrad senast: 2018-03-28

  1. År: 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2017 (58)
  2. Bränsle: Fossila bränslen och torv, Förnybar energi, Kärnenergi, Andra, TOTALT (5)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 9. 009 -- Förbrukning av förnybara energikällor

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 16038 Ändrad senast: 2018-03-28

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2017 (48)
  2. Energikälla: Vattenkraft, Vindkraft, Småskalig träandänding, Skogsindustrins avslut, ..., TOTALT (11)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 10. 010 -- Slutförbrukning av energi efter sektor

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12130 Ändrad senast: 2018-03-28

  1. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2017 (48)
  2. Sektor: Industri, Samfärdsel, Uppvärmning av byggnader, Övriga, SLUTANVÄNDNING AV ENERGI (5)
  3. Tiedot: TJ, TWh, Andel %, Årsförändring %, (4)


 11. 011 -- Energiförbrukning inom samfärdsel

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 24582 Ändrad senast: 2017-12-08

  1. Energikälla: Motorbensin, Dieselolja, Motorfotogen, Naturgas, ..., Totalt (12)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2016 (27)
  3. Sektor: Vägtrafik, Inrikes flygtrafik, Inrikes vattentrafik, Järnvägar, ..., Flytande biobränslen för fordon (8)
  4. Uppgifter: TJ, Årförändring %, (2)


 12. 012 -- Produktion och konsumtion av fjärrvärme

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 8744 Ändrad senast: 2017-12-08

  1. Fjärrvärme: Nettoproduktion av fjärrvärme, Värmeverk, Nettoproduktion av fjärrvärme, Samproduktion, NETTOPRODUKTION AV FJÄRRVÄRME TOTALTN, Nät- och mätningsförluster, ..., KONSUMPTION AV FJÄRRVÄRME TOTALT (8)
  2. År: 1970, 1971, 1972, 1973, ..., 2016 (47)
  3. Uppgifter: GWh, Årsförändring, %, Andel %, (3)


 13. 013 -- Elförbrukning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10773 Ändrad senast: 2018-03-28

  1. Sektor: INDUSTRIN OCH BYGGNADS-VERKSAMHET TOTALT, Skogs industri, Metall industri, Kemisk industri, ..., ENERGI KONSUMPTION TOTALT (9)
  2. År (*preliminär): 1960, 1961, 1962, 1963, ..., 2017* (58)
  3. Uppgifter: Andel %, GWh, Årsförändring, %, (3)


 14. 014 -- De förnybara energikällornas andel av slutanvändningen av energi

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 4996 Ändrad senast: 2018-03-28

  1. Land: Österrike, Belgien, Bulgarien, Kroatien, ..., EU28 (31)
  2. År: 2004, 2005, 2006, 2007, ..., 2020* (14)
  3. Uppgifter: De förnybara energikällornas andel av slutanvändningen av energi, %, (1)


 15. 015 -- Energikällor inom elanskafning

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9067 Ändrad senast: 2018-03-28

  1. Elanskaffning efter energikälla: Vattenkraft, Vindkraft, Solkraft, Kärnenergi, ..., TOTALT (15)
  2. År (*preliminär): 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2017* (28)
  3. Data: Mängd, GWh, Årsförändrings %, Andel %, (3)