1. 001 -- Konsumentpriser på inhemska bränslen i energiproduktion (moms inte inkluderat)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 20617 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Bränslen: Frästorv levererat, €/MWh (Pris inkl. punktskatt.), (1999Q3-), Frästorv levererat, €/MWh (Pris exkl. punktskatt.), (2005Q3-), Stycketorv på torvmossen, €/MWh, (1999Q2-2008Q3), Stycketorv levererat, €/MWh(Pris inkl. punktskatt.), ..., Skogsflis levererat, pris €/MWh, FOEX datainsamling, (2016Q1-) (9)
  2. År: 1999, 2000, 2001, 2002, ..., 2019 (21)
  3. Period: Hela året (Q1-Q4), Q1, Q2, Q3, Q4 (5)
  4. Uppgifter: Pris, €/MWh, Kvartalsförändring, %, Årsförändring, %, Skogsflis kvantitet MWh, (4)


 2. 002 -- Konsumentpriser på stenkol och naturgas i energiproduktion (moms inte inkluderat)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 49903 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Bränsle: Stenkol, Vid kusten, €/t (Pris inkl. punktskatt), Stenkol, Vid kusten, €/MWh (Pris inkl. punktskatt), Stenkol, Vid kusten, €/t (Pris exkl. punktskatt), Stenkol, Vid kusten, €/MWh (Pris exkl. punktskatt), ..., Naturgas (kalorimetriska värmevärdet), pris €/MWh (Pris exkl. punktskatt) (12)
  2. År: 1990, 1991, 1992, 1993, ..., 2019* (30)
  3. Period: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: Pris, Årsförändring, %, (2)


 3. 003 -- Konsumentpriser på flytande bränslen (inkluderar moms)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26463 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Bränsle: Motorbensin 95 E 10, c/l, Dieselolja, c/l, Lätt brännolja, c/l, Lätt brännolja, €/MWh, ..., Tung brännolja, €/MWh, (1989M10-2010M12) (6)
  2. År: 1988, 1989, 1990, 1991, ..., 2019 (32)
  3. Månad: januari, februari, mars, april, ..., År totalt (13)
  4. Uppgifter: Pris, Årsförändring, %, (2)


 4. 004 -- Pris på elektricitet enlig konsumenttyp, c/kWh (Priserna inkluderar elenergi, elöverföring och skatter.)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 52611 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Konsumenttyp: K1 (Höghusbostad, inget elaggregat, huvudsäkring 1x25 A, elkonsumtion 2 000 kWh/år), K2 (Småhus, elaggregat, ingen eluppvärmning, huvudsäkring 3 x 25 A, elkonsumtion 5 000 kWh/år), L1 (Småhus, rumsspecifik eluppvärmning, huvudsäkring 3x25 A, elkonsumtion 18 000 kWh/år), L2 (Småhus, delvis ackumulerande eluppvärmning, huvudsäkring 3x25 A, elkonsumtion 20 000 kWh/år), ..., T10 (Företags- och samfundskunder, 70 000 - 150 000 MWh/a), (2007M6-2018M7) (16)
  2. År: 1992, 1993, 1994, 1995, ..., 2019 (28)
  3. Månad: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: c/kWh, Årsförändring, %, (2)


 5. 005 -- Pris på naturgas enligt konsumenttyp, €/MWh (skatt inte inkl.)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33078 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Månad: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  3. Konsumenttyp: T1 (50 GWh/år, toppbelastning 4000 h, 12,5 MW), T2 (50 GWh/år, toppbelastning 6000 h, 8,3 MW), T3 (150 GWh/år, toppbelastning 4000 h, 37,5 MW), T4 (150 GWh/år, toppbelastning 6000 h, 25 MW), ..., T8 (1000 GWh/år, toppbelastning 6000 h, 166,7 MW) (8)
  4. Uppgifter: Price (NCV) €/MWh, Price (GCV) €/MWh, Årsförändring, %, (3)


 6. 006 -- Pris på naturgas enligt konsumenttyp, €/MWh (inkl. punktskatt, moms 0%)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 32921 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. År: 2001, 2002, 2003, 2004, ..., 2019 (19)
  2. Månad: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  3. Konsumenttyp: T1 (50 GWh/år, toppbelastning 4000 h, 12,5 MW), T2 (50 GWh/år, toppbelastning 6000 h, 8,3 MW), T3 (150 GWh/år, toppbelastning 4000 h, 37,5 MW), T4 (150 GWh/år, toppbelastning 6000 h, 25 MW), ..., T8 (1000 GWh/år, toppbelastning 6000 h, 166,7 MW) (8)
  4. Uppgifter: Pris (NCV) €/MWh, Pris (GCV) €/MWh, Årsförändring, %, (3)


 7. 007 -- Pris på fjärrvärme enligt konsumenttyp

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6837 Ändrad senast: 2019-12-11

  1. Konsumenttyp: Småhus, (500 m3, 20 MWh/år), (1996M1-2010M7), Radhus, (2000 m3, 100 MWh/år), (1996M1-2010M7), Småhöghus, (5000 m3, 225 MWh/år), (1996M1-2010M7), Höghus, (10 000 m3, 450 MWh/a), (1996M1-2010M7), ..., Höghus, (effektbehov 230 kW, 20 000 m3, 600 MWh/år), (2011M1-) (8)
  2. År: 1996, 1997, 1998, 1999, ..., 2019 (24)
  3. Månad: januari, juli, (2)
  4. Uppgifter: €/MWh, Årsförändring, %, (2)


 8. 008 -- Konsumentpris på träpellet i värmeproduktion och index (moms inkluderat)

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6978 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Produkt: Träpellet,Konsumentpris, €/t, Träpellet,Konsumentpris, c/kWh, Träpellet,Konsumentpris och index 2005=100, Träpellet,Konsumentpris och index 2010=100, (4)
  2. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2019 (12)
  3. Period: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: Pris, index, Årsförändring %, (2)


 9. 009 -- Punkt- och mervärdesskatt samt avgifter av skattenatur i konsumentpriserna på olika energikällor

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 40042 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Bränsle: Motorbensin, blyfri 95 okt., c/l, Motorbensin, blyfri 95 okt., skatt %, Dieselolja, c/l, Dieselolja, skatt %, ..., Fjärrvärme, skatt % (16)
  2. År: 1998, 1999, 2000, 2001, ..., 2019 (22)
  3. Månad: januari, februari, mars, april, ..., december (12)
  4. Uppgifter: Skatt, Årsförändring, %, (2)


 10. 010 -- Spot-priser på den nordiska elbörsen efter prisområde

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 59406 Ändrad senast: 2020-03-12

  1. Prisområde: System, Sverige, Sverige 1, Sverige 2, ..., Litauen (19)
  2. År: 1997, 1998, 1999, 2000, ..., 2019 (23)
  3. Period: År totalt, januari, februari, march, ..., december (13)
  4. Uppgifter: €/MWh, Årsförändring, %, (2)