1. 11pe -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter ålder, 2008-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17572 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (8)
  2. Risk för fattigdom eller social utestängning: Alla sammanlagt, Alla personer i risk för fattigdom eller utestängning, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i en dimension, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i minst två dimensioner, Inte under risk för fattigdom eller utestängning (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 2. 11sg -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter hushållens livsfas, 2008-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23165 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Risk för fattigdom eller social utestängning: Alla sammanlagt, Alla personer i risk för fattigdom eller utestängning, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i en dimension, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i minst två dimensioner, Inte under risk för fattigdom eller utestängning (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 3. 11si -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter socioekonomisk ställning, 2008-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 26608 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Risk för fattigdom eller social utestängning: Alla sammanlagt, Alla personer i risk för fattigdom eller utestängning, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i en dimension, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i minst två dimensioner, Inte under risk för fattigdom eller utestängning (5)
  2. Personens socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (18)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 4. 11sk -- Risk för fattigdom eller social utestängning efter regionen, 2008-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17914 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Område: Hela landet, Helsingfors, Övriga huvudstadsregionen, Övriga stora universitetsstäder, ..., Landsbygdskommuner (7)
  2. Risk för fattigdom eller social utestängning: Alla sammanlagt, Alla personer i risk för fattigdom eller utestängning, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i en dimension, Personer i risk för fattigdom eller utestängning i minst två dimensioner, Inte under risk för fattigdom eller utestängning (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 5. 11y2 -- Kombinationer av dimensioner av risk för fattigdom och social utestängning, 2008-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12571 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Kombinationer av risk för fattigdom och social utestängning: Alla sammanlagt, Endast medlem i hushåll med låg inkomst, Endast medelem i hushåll med låg arbetsintensitet, Endast allvarlig materiell fattigdom, ..., Låg inkomst + allvarlig materiell fattigdom + låg arbetsintensitet (8)
  2. Uppgifter: Antalet personer, Antal av hela befolkningen,%, Antalet personer i urvalet, (3)
  3. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)