1. 11te -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda efter ålder, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9856 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Själv: Alla, God eller mycket god, Medelmåttig, dålig eller mycket dålig, Uppgiften saknas, (4)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 2. 11zy -- Självupplevd hälsa bland 16 år fyllda efter inkomstgrupp, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10371 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Inkomst kvintilgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Själv: Alla, God eller mycket god, Medelmåttig, dålig eller mycket dålig, Uppgiften saknas, (4)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)


 3. 11ty -- Nöjd med livet bland 16 år fyllda efter ålder, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10946 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Nöjd med livet: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 4. 121a -- Nöjd med livet bland 16 år fyllda efter inkomstgrupp, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10837 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Inkomst kvintilgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Nöjd med livet: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 5. 11v2 -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda efter ålder och inkomstgrupp, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6765 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Inkomst kvintilgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  3. Uppgifter: Medeltal för nöjdhet med livet, (1)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 6. 11ze -- Nöjd med livet, medeltal, bland 16 år fyllda efter ålder och självupplevd hälsa, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 6639 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Själv upplevd hälsa: Alla, Mycket god, God, Medelmåttig, Dålig eller mycket dålig (5)
  3. Uppgifter: Medeltal för nöjdhet med livet, (1)
  4. År: 2013, 2015, 2016, 2017, 2018 (5)


 7. 11ub -- Nöjd med huhållets ekonomiska situation bland 16 år fyllda efter personens socioekonomiska ställning, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 14086 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens socioekonomisk ställning: Samtliga hushåll, 1. Företagare och lantbruksföretagare, 1.1 Lantbruksföretagare, 1.2 Övriga företagare, ..., 6. Övriga (18)
  2. Nöjd med huhållets ekonomisk situation: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 8. 11ud -- Nöjd med människorelationer bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12499 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Nöjd med relationer med andra människor: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 9. 11pd -- Förtroende för andra människor bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12299 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Förtroende för anda människor: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 10. 11vj -- Förtroende för andra människor bland 16 år fyllda efter inkomstgrupp, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9687 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Inkomst kvintilgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Förtroende för anda människor: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 11. 11wp -- Lycklig under 4 veckor bland 16 år fyllda efter personens ålder, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9442 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 12. 11z9 -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9000 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 13. 11zc -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter personens hushålls livsfas, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11274 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 14. 11zd -- Ensamhetskänsla under 4 veckor bland 16 år fyllda efter nöjd med relationer med andra människor, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9322 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Nöjd med relationer med andra människor: Alla, 0-6, 7-8, 9-10, Uppgiften saknas (5)
  2. Ensam: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 15. 11z7 -- Lung och harmonisk under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9610 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 16. 11z8 -- Ledsen och deprimerad under 4 veckor bland 16 år fyllda, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9639 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)


 17. 11za -- Nervös under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9053 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2018, (1)


 18. 11zb -- Nedstämd under 4 veckor bland 16 år fyllda efter ålder, 2013-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9607 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, 16 - 24, 25 - 34, 35 - 49, ..., 75 - (7)
  2. Skalan: Totalt, Hela tiden eller för det mesta, Ibland, Sällan eller inte alls, Uppgiften saknas (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Andelen personer (%), Antalet personer i urvalet, (3)
  4. År: 2013, 2018, (2)