1. 11wu -- Personer i hushåll med materiell fattigdom och låg arbetsintensitet efter personens hushålls livsfas, 2008-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 17652 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Personens hushållens livsfas: Samtliga hushåll, 1. Enpersonhushåll, 1.1 Enpersonhushåll, under 35 år, 1.2 Enpersonhushåll, 35-64 år, ..., 6. Övriga hushåll (13)
  2. Allvarlig materiell fattigdom och låg arbetsintensitet: Alla sammanlagt, I allvarlig materiell fattigdom, Inte i allvarlig materiell fattigdom, I hushåll med låg arbetsintensitet, Inte i hushåll med låg arbetsintensitet (5)
  3. Uppgifter: Antalet personer, Antalet personer i urvalet, (2)
  4. År: 2008, 2009, 2010, 2011, ..., 2017 (10)


 2. 11wj -- Förekomsten av vissa dimensioner av materiell fattigdom enligt upplevelse av materiell fattigdom, 2005-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 30085 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Materiell fattigdom: Alla sammanlagt, Allvarlig materiell fattigdom, Inte allvarlig materiell fattigdom, Materiell fattigdom, Inte materiell fattigdom (5)
  2. Uppgifter: Betalningssvårigheter, Betalningssvårigheter, %, Brist på mat, Brist på mat, %, ..., Personer i populationen (13)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 3. 11wk -- Förekomsten av vissa dimensioner av materiell fattigdom enligt personens ålder, 2005-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 31554 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Ålder: Totalt, - 17, 18 - 24, 25 - 34, ..., 75 - (8)
  2. Uppgifter: Betalningssvårigheter, Betalningssvårigheter, %, Brist på mat, Brist på mat, %, ..., Personer i populationen (13)
  3. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)


 4. 11zz -- Hushållens boendeförhållanden enligt bostadens besittningsförhållande och statistisk kommungruppering, 2003-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 48885 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Statistisk kommungruppering: Hela landet, Urbana kommuner, Tätortskommuner, Landsbygdskommuner, (4)
  2. Besittningsförhållande: Samtliga hushåll, Egen bostad, Hyresbostad, Övriga, (4)
  3. Uppgifter: Hushåll i populationen, Personer i populationen, Personer i populationen, medeltal, Boyta per hushåll (m2), ..., Vandalism eller brottslighett, % (17)
  4. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)


 5. 11vn -- Hushållens boendeförhållanden enligt inkomstgrupp, 2003-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 36061 Ändrad senast: 2019-05-24

  1. Inkomst kvintilgrupp: Totalt, I (20 % med de lägsta inkomsterna), II, III, ..., V (20 % med de högsta inkomsterna) (6)
  2. Uppgifter: Hushåll i populationen, Personer i populationen, Personer i populationen, medeltal, Boyta per hushåll (m2), ..., Vandalism eller brottslighett, % (17)
  3. År: 2003, 2004, 2005, 2006, ..., 2017 (15)