1. 001 -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår 31.12. 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 346823 Ändrad senast: 2017-05-24

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Byggnadens användningssyfte: Byggnader totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga eller användningssyfte okänt (13)
  3. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., Okänd (11)
  4. Yksikkö: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 2. 002 -- Byggnader efter användningssyfte och värmekälla 31.12. 2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 257271 Ändrad senast: 2017-05-24

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Byggnadens användningssyfte: Byggnader totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga eller användningssyfte okänt (13)
  3. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  4. Yksikkö: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 3. 003 -- Antal fritidshus efter område 1970-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 33040 Ändrad senast: 2017-05-24

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 1970, 1980, 1990, 1995, ..., 2016 (8)
  3. Enhet: Fritidshus (antal), (1)