1. 001 -- Byggnaderna efter användningssyfte och byggnadsår 31.12. 2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 347224 Ändrad senast: 2018-05-25

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Byggnadsår: Totalt, - 1920, 1921 - 1939, 1940 - 1959, ..., Okänd (11)
  3. Byggnadens användningssyfte: Byggnader totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga eller användningssyfte okänt (13)
  4. Data: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 2. 002 -- Byggnader efter användningssyfte och värmekälla 31.12.2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 254952 Ändrad senast: 2018-05-25

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  3. Byggnadens användningssyfte: Byggnader totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga eller användningssyfte okänt (13)
  4. Data: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)


 3. 003 -- Antal fritidshus efter område 1970-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 34997 Ändrad senast: 2018-05-25

  1. Område: HELA LANDET, Akaa, Alajärvi, Alavieska, ..., Äänekoski (312)
  2. År: 2017, 2015, 2010, 2005, ..., 1970 (9)
  3. Data: Byggnader (antal), (1)


 4. 116i -- Byggnader efter landskap och efter användningssyfte och värmekälla, 2005-2017

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 275954 Ändrad senast: 2018-10-10

  1. År: 2005, 2006, 2007, 2008, ..., 2017 (13)
  2. Område: HELA LANDET, Nyland, Egentliga Finland, Satakunta, ..., Åland (20)
  3. Byggnadens användningssyfte: Byggnader totalt, Fristående småhus, Rad- eller kedjehus, Flervåningsbostadshus, ..., Övriga eller användningssyfte okänt (13)
  4. Byggnadens värmekälla: Totalt, Fjärr- eller regionvärme, Olja, gas, Elektricitet, ..., Annat eller okänt (8)
  5. Uppgifter: Byggnader (antal), Våningsyta (m2), (2)