1. 001 -- Prisindex för ägarboende 2015=100

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 9451 Ändrad senast: 2018-04-04

  1. Klassifikation: O.1. Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder, O.1.1. Anskaffning av bostäder, O.1.1.1. Nya bostäder, O.1.1.3. Befintliga bostäder som är nya för hushållen, ..., H.1.2. Köp av gamla bostäder (10)
  2. År: 2015, 2016, 2017, (3)
  3. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, Helår (5)
  4. Information: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index), %, Årförändring (index), %, (3)


 2. 002 -- Prisindex för ägarboende 2010=100, 2010-2016

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 12991 Ändrad senast: 2017-04-03

  1. Klassifikation: O.1. Boendekostnader hos personer som bor i ägarbostäder, O.1.1. Anskaffning av bostäder, O.1.1.1. Nya bostäder, O.1.1.3. Befintliga bostäder som är nya för hushållen, ..., H.1.2. Köp av gamla bostäder (10)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2016 (7)
  3. Kvartal: 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet, Helår (5)
  4. Information: Index (2010=100), Kvartalsförändring (index), %, Årförändring (index), %, (3)