1. 11ja -- Prisindex för gamla egnahemshus 2015=100, efter år, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23897 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, Realprisindex, Årsförändring, % (realprisindex), ..., Antal (10)


 2. 11jc -- Prisindex för egnahemshustomter 2015=100, efter år, 2015-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 23862 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. År: 2015, 2016, 2017, 2018, (4)
  3. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, Realprisindex, Årsförändring, % (realprisindex), ..., Antal (10)


 3. 11je -- Prisindex för gamla egnahemshus 2010=100, kedjade serier, efter år, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10580 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (12)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 4. 11jl -- Prisindex för egnahemshustomter 2010=100, kedjade serier, efter år, 2010-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 10260 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Ramkommuner, ..., Norra Finland (11)
  2. År: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 5. 11jn -- Prisindex för gamla egnahemshus 1985=100, kedjade serier, efter år, 1985-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11618 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), (3)
  2. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 6. 11jq -- Prisindex för egnahemshustomter 1985=100, kedjade serier, efter år, 1985-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 11567 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), (3)
  2. År: 1985, 1986, 1987, 1988, ..., 2018 (34)
  3. Uppgifter: Index, Realprisindex, (2)


 7. 11k4 -- Prisindex för nya egnahemshus 2010=100, 2009-2018

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 7638 Ändrad senast: 2019-03-05

  1. År: 2009, 2010, 2011, 2012, ..., 2018 (10)
  2. Uppgifter: Index, Årsförändring, %, (2)