11k3 -- Prisindex för nya egnahemshus 2010=100, 2009Q1-2019Q2
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 42 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-04
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Index:
indextal
Kvartalsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
Kommande uppdatering
2019-12-04
Skapad datum
2018-12-04
Källa
Fastighetspriser, Statistikcentralen
Matris
014_11k3_2019q2
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Uppgifter
Index
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Kvartalsförändring, %
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring, %
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).