11j9 -- Prisindex för gamla egnahemshus 2015=100, 2015Q1-2019Q2
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 12 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-09-04
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Index:
indextal
Kvartalsförändring, %:
%
Årsförändring, %:
%
Realprisindex:
indextal
Kvartalsförändring, % (realprisindex):
%
Årsförändring, % (realprisindex):
%
Kvadratmeterspris (EUR/m2):
eur / m2
Undre kvartil:
eur / m2
Medianpris:
eur / m2
Övre kvartil:
eur / m2
Genomsnittlig golvyta m2:
m2
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2019-12-04
Skapad datum
2018-12-04
Källa
Fastighetspriser, Statistikcentralen
Matris
007_11j9_2019q2
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Område
Vanhojen omakotitalojen hintaindeksin alueluokitus
Uppgifter
Index
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Kvartalsförändring, %
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring, %
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Realprisindex
Anger förändringen av realpriserna jämfört med indexets bastidpunkt (t.ex. 2000, 1983 eller 1970). Realprisindexet fås genom att dividera nominalprisindexets poängtal med poängtalet för konsumentprisindexet under motsvarande tidpunkt och motsvarande basår.
Kvartalsförändring, % (realprisindex)
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring, % (realprisindex)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Kvadratmeterspris (EUR/m2)
Neliöhinnat ovat pinta-alapainotettuja neliöhintojen aritmeettisia keskiarvoja (.../m²).
Undre kvartil
25 % av observationer förblir under.
Medianpris
Keskimmäinen havainto, kun havainnot on järjestetty suuruusjärjestykseen.
Övre kvartil
75 % havainnoista jää alapuolelle.
Genomsnittlig golvyta m2
Omakotitalojen keskipinta-ala tarkoittaa keskimääräistä asuinpinta-alaa (m²)
Antal
Kauppojen lukumäärä kyseisellä ajanjaksolla. Kauppojen lukumäärään eivät sisälly vuokratontilla sijaitsevat omakotitalot.