11x5 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015-2019
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 5 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök

Antal rum Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Finansieringssätt Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2020-02-06
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Index (2015=100):
indextal
Kvartalsförändring (index 2015=100):
%
Årsförändring (index 2015=100):
%
Antal:
lukumäärä
Kvadratmeterspris (eur/m2):
eur / m2
Kvadratmeterspris vid nya hyresförhållanden (eur/m2):
eur / m2
Antal vid nya hyresförhållanden:
antal
Kommande uppdatering
2021-02-05
Skapad datum
2019-05-09
Källa
Bostadshyror, Statistikcentralen
Matris
002_11x5_2019
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Finansieringssätt
Klassificerar en observation som fri finansierad eller ARA.
Uppgifter
Index (2015=100)
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Kvartalsförändring (index 2015=100)
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring (index 2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Antal
Havaintojen lukumäärä vuokraindeksin laskennassa
Antal
Havaintojen lukumäärä keskineliövuokrien laskennassa
Kvadratmeterspris (eur/m2)
Kvadratmeterhyrorna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterhyror (eur/m²).
Kvadratmeterspris vid nya hyresförhållanden (eur/m2)
Kvadratmeterhyrorna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterhyror (eur/m²).
Antal vid nya hyresförhållanden
Antal vid nya hyresförhållanden