11x4 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015Q1-2019Q3
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Kvartal Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 84 Valda

Sök

Antal rum Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

Finansieringssätt Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-11-08
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Index (2015=100):
indextal
Kvartalsförändring (index 2015=100):
%
Årsförändring (index 2015=100):
%
Antal:
antal
Kvadratmeterspris:
eur / m2
Antalet observationer i kvadratmeterhyror:
antal
Kvadratmeterspris vid nya hyresförhållanden (-/m2):
eur / m2
Antal vid nya hyresförhållanden:
antal
Kommande uppdatering
2020-02-06
Skapad datum
2019-05-09
Källa
Bostadshyror, Statistikcentralen
Matris
001_11x4_2019q3
Fotnoter

Fotnoter

Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
... sekretessbelagd uppgift
Område
Område
Antal rum
Antal rum är samma som antalet boningsrum i lägenheten. Köket räknas inte till boningsrum. Bostäder som hör till klass 3r+ har minst tre rum.
Finansieringssätt
Finansieringssätt
Uppgifter
Index (2015=100)
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Kvartalsförändring (index 2015=100)
Med kvartalsförändring avses den relativa förändringen av kvartalsindexet jämfört med indexet för det föregående kvartalet. Förändringen anges i allmänhet i procent.
Årsförändring (index 2015=100)
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).
Antal
Antal
Kvadratmeterspris
Kvadratmeterhyrorna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterhyror (-/m²).
Antalet observationer i kvadratmeterhyror
Antalet observationer i kvadratmeterhyror
Kvadratmeterspris vid nya hyresförhållanden (-/m2)
Kvadratmeterhyrorna är viktade geometriska medelvärden av kvadratmeterhyror (-/m²).
Antal vid nya hyresförhållanden
Antal vid nya hyresförhållanden