1. 001 -- Hyresstatistiken på kvartalsnivå sedan 2010

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 263693 Ändrad senast: 2019-02-07

  1. Regional indelning: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Helsingfors, ..., Under 20 000 invånare (21)
  2. Financing: ARA, Fri finansierad, Totalt, (3)
  3. Antal av rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Vuosi: 2010, 2011, 2012, 2013, ..., 2018 (9)
  5. Årskvartal: Helår, 1:a kvartalet, 2:a kvartalet, 3:e kvartalet, 4:e kvartalet (5)
  6. Information: Hyra per kvadratmeter, Index, Kvartalsförändring, Årsförändring, Antal (5)