1. 11x4 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015Q1-2020Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 992577 Ändrad senast: 2020-10-27

  1. Kvartal: 2015Q1, 2015Q2, 2015Q3, 2015Q4, ..., 2020Q3 (23)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Rovaniemi (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 2. 11x5 -- Hyresindex (2015=100) och genomsnittliga kvadratmeterhyror, 2015-2019

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 241236 Ändrad senast: 2020-02-06

  1. År: 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 (5)
  2. Område: Hela landet, Huvudstadsregionen, Övriga Finland (Hela landet utan Huvudstadsregionen), Nyland, ..., Kervo (84)
  3. Antal rum: Totalt, Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (4)
  4. Finansieringssätt: Totalt, Fri finansierad, ARA, (3)
  5. Uppgifter: Index (2015=100), Kvartalsförändring (index 2015=100), Årsförändring (index 2015=100), Antal, ..., Antal vid nya hyresförhållanden (8)


 3. 12d4 -- Fördelning av totalhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2020Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 37806 Ändrad senast: 2020-10-27

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2020Q3 (11)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)


 4. 12ee -- Fördelning av kvadratmeterhyror för fritt finansierade hyresbostäder i stora städer, efter kvartal, 2018Q1-2020Q3

  Välj variabler: Ladda ner fil: Visa tabell med förvalda värden: Storlek: 44383 Ändrad senast: 2020-10-27

  1. Kvartal: 2018Q1, 2018Q2, 2018Q3, 2018Q4, ..., 2020Q3 (11)
  2. Område: Helsingfors, Helsingfors 1, Helsingfors 2, Helsingfors 3, ..., Uleåborg 2 (38)
  3. Antal rum: Enrumslägenhet, Tvårumslägenhet, Trerumslägenhet+, (3)
  4. Uppgifter: Undre kvartil, Median, Övre kvartil, Antal, (4)