112z -- Priser och index för nya bostäder, efter år, fr.o.m. år 2010, 2010-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

Område Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-01-31
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Kvadratmeterpris (eur / m²):
eur / m2
Index (2010=100):
indextal
Årsförändring:
%
Kommande uppdatering
2020-01-31
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
014_112z_2018
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Hustyp
Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer. T.ex. flervåningshus, radhus, småhus. I statistiken över bostadspriser används klasserna flervåningshus och radhus. I uppgifterna för radhus ingår också småhus i form av bostadsaktie.
Uppgifter
Index (2010=100)
Indexet är ett relationstal, som beskriver den relativa förändringen av en variabel (t.ex. pris, antal eller värde) i förhållande till basperioden (t.ex. år). Varje tidpunkts indextal anger hur många procent variabeln som granskas under ifrågavarande tidpunkt är av basperiodens värde eller mängd. Medeltalet av basperiodens indextal är 100.
Årsförändring
Årsförändring är indexets relativa förändring jämfört med motsvarande period året innan (t.ex. årsförändring av totalindexet för konsumentpriser, dvs. inflation).