112q -- Genomsnittspriser på gamla aktiebostäder och antalet affärer efter postnummerområde och byggnadsår, 2010-2018
Markera ditt val och tryck på knappen 'Fortsätt'. Markeringstips

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

Uppgifter Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

Sök

Postnummer Markera minst ett värde

Totalt 1 653 Valda

Sök

Hustyp Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

Byggnadsår Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök

År Markera minst ett värde

Totalt 9 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 1 000 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 300 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 1 000 000
Kontakt och information

Information

Senast uppdaterad
2019-05-03
Kontakt
Tilläggsuppgifter
Statistikens webbsidor
Enhet
Antal:
antal
Kommande uppdatering
2020-01-31
Skapad datum
2018-05-02
Källa
Aktiebostadspriser, Statistikcentralen
Matris
014_112q_2018
Fotnoter

Fotnoter

Revideringar i denna statistik
Statistikbeskrivningar
Begrepp och definitioner
Ändringar i denna statistik
Postnummer
Postnummerområde
Hustyp
Hustyp, antal rum
Byggnadsår
Beskriver årtiondet att ett golv eller radhus där boende finns har byggts.
Uppgifter
Kvadratmeterspris (.../m2)
Kvadratmeterpriserna är geometriska medelvärden av kvadratmeterpriser som beräknats direkt utgående från materialet (.../Prices per square metre are weighted geometric averages of square prices (.../m²) calculated directly from the data.m²).
Antal
Antalet beskriver överlåtelseskattedeklarationer som fåtts av Skatteförvaltningen före publiceringstidpunkten. Uppgifterna revideras under de följande månader på så sätt att de slutliga uppgifterna för året utkommer i samband med publiceringen av uppgifter om första kvartalet följande år. Det är inte att rekommendera att använda den senaste månadernas antal köp för att beskriva köpaktiviteten.